Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dychowie.

 Bieżące inwestycje

Trwają prace przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Dychowie. Jest to inwestycja konieczna aby w dalszym ciągu ścieki mogły być odbierane zarówno z Dychowa jak i Bobrowic. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2021.

Targowisko w Bobrowicach

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. gmina zleciła ułożenie kostki polbruk w miejscu odbywania się targu. Inwestycja bardzo poprawiła warunki zarówno dla handlujących jak i korzystających z zakupów na targu mieszkańców naszej gminy.

Przystanek szkolny i parking w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. powiększono miejsce zatrzymania autobusu przy szkole w Dychowie poprzez dołożenie kostki polbruk. Dzięki temu zlikwidowane zostały dziury, w których gromadziła się woda po opadach deszczu. Polepszyło to warunki dojazdu uczniów do szkół i mieszkańców korzystających z komunikacji autobusowej z tego przystanku.

Uzupełniono także kostką polbruk istniejący parking przy szkole i kościele.

Świetlica wiejska w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. gmina zleciła wykonanie dużego parkingu przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Dychowie. Przetarg wygrała KLP Sp. z o.o. z Bobrowic oferująca wykonanie robót za kwotę 175.393,22zł brutto.

Świetlica znajduje się przy boisku piłkarskim. Jest wyposażona w jedyną w gminie kręgielnię. Ze środków gminy w ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła, sprzęt AGH, naczynia itp.). Dzięki tym inwestycją mieszkańcy mają do dyspozycji dobrze wyposażony obiekt, który pozwala na organizacje nie tylko zebrań, ale różnych okolicznościowych uroczystości, imprez rekreacyjno-sportowych.

Prace remontowe – droga do Kołatki

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

Gmina Bobrowice w 2019r. zleciła wykonanie bieżącego remontu drogi do miejscowości Kołatka. W ramach zadania wycięto korzenie, wykonano frezowanie i ułożono miejscowo nową nawierzchnię asfaltową. Nastąpiła wyraźna poprawa warunków dojazdu mieszkańców do Kołatki, a także dla turystów udających się na wypoczynek nad Jezioro Błeszno.

Przebudowa drogi w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

Gmina Bobrowice w 2018r. zleciła opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej dz.268 w Dychowie położonej miedzy budynkiem byłej poczty a szkołą. W 2019r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wpłynęło aż 10 ofert. Przetarg wygrał „AŻUR” Krzysztof Sawicki z Gubina oferujący wykonanie zamówienia za kwotę 117.259,59zł brutto. Zgodnie z uzgodnieniami z mieszkańcami drogę wykonano z kostki polbruk. Wykonana droga ułatwia dojście do szkoły i do sklepu. Ułatwia poruszanie się pieszym, samochodom i rowerzystom.

Pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków w Dychowie!

 Ogłoszenie

W dniu 7 września 2020r. Gmina Bobrowice reprezentowana przez Wójta Gminy Bobrowice Wojciecha Wąchałę i Skarbnik Gminy Mirosławę Fleszar podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Mariusza Herbuta  umowę pożyczki na finansowanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie. Udzielona pożyczka to ponad 2.940.000zł. Gmina planuje skorzystać z możliwości umorzenia części przyznanej kwoty w wysokości do 30%.

Dzięki inwestycji poprawi się jakość oczyszczania ścieków co przyczyni się do ochrony środowiska, a w szczególności poprawy stanu wód rzeki Bóbr. W maju gmina po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Inżynierii Sanitarnej „Hossa” z Sulechowa.

Zadanie jest finansowane ze środków NFOŚiGW

udostępnionych WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki

oraz budżetu Gminy Bobrowice.

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. Podsumowanie programów w Gminie Bobrowice

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice pozyskała laptopy z rządowego programu „Zdalna Szkoła” oraz “Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łącznie z dwóch programów rządowych udało się pozyskać 66.600,00 zł i zakupić 19 laptopów. „Zdalna Szkoła” – 35.100,00zł  zakupiono 10 laptopów oraz „Zdalna Szkoła +” – 31.500,00 zł zakupiono 9 laptopów, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji jak również będą pomocne uczniom w szkole. Zakupione laptopy przekazano do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach oraz do Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie.

OGŁOSZENIE – PRACA !!!

 Ogłoszenie

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi                        „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim

Zatrudni pracownika na stanowisko : Skarbnik -Główny księgowy,  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu od dnia 01 października 2020 roku.

Pełna wersja ogłoszenia na stronie internetowej BIP – www.odra-nysa-bobr.pl 

Miejsce pracy: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”              w Krośnie Odrzańskim ul. Pionierów 44.

Kontakt: 68 888 66 10 lub 693 855 187