Wodociąg

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach informuje, że w miejscowości Wełmice w dniu 13 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 16.00 w związku z remontem sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Marek Babul

Projekt: „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”

 Ogłoszenie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Lubuskie 2020. Dofinansowanie projektu z UE: 1 100 049,60 zł.
Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH DOTACJI na założenie własnej działalności gospodarczej.
Projekt: „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”
1. Grupa docelowa:
 30 kobiet niepełnosprawnych, biernych zawodowo
 powyżej 30-go roku życia
 zamieszkujące na terenie woj. lubuskiego w powiecie: krośnieńskim, nowosolskim, wschowskim, zielonogórskim (poza Zieloną Górą), żagańskim.
2. Termin rekrutacji : październik 2018
3. Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
 formularz rekrutacyjny,
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 oświadczenie creaming,
4. Dotacje na rozwój działalności gospodarczej (min 12mc) :
 bezzwrotna dotacja – 24 000 zł
 wsparcie pomostowe finansowe 6 mc – 1 000 zł/mc
 wsparcie pomostowe finansowe przedłużone 12 mc- 1 000 zł (jeśli zatrudni co najmniej 1 pracownika)
 wsparcie pomostowe doradcze stacjonarne/ telefoniczne/ mailowe – 6mc
 zewnętrzne możliwości wsparcia firm i rozwoju działalności wraz z inwestycjami, promocją oraz marketingiem (30 godz./ mc)
 księgowość/ rachunkowość/ finanse (10 godz./ mc)
5. Dane biura projektu:
ul. Św. Jadwigi 1/ pok. 204
65-065 Zielona Góra
tel.: 68 451 32 67/ kom. 575 137 444
mail: stanislaw.hatka@grupaprofesja.com
karolina.kapala@grupaprofesja.com
http://www.grupaprofesja.com/lubuska-fabryka
www.facebook.com/lubuska.fabryka.przedsiebiorczosci

 

DOKUMENTY

 

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

 Ogłoszenie

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) – od 1 grudnia 2018 r. chorobowe bez papierka

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej.

Wystawienie e-ZLA trwa tylko chwilę, bo system podpowiada lekarzowi większość danych.

E-ZLA wystawione przez lekarza natychmiast trafia do ZUS, a ZUS udostępnia je pracodawcy i ubezpieczonemu (pacjentowi).

Jeśli pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), natychmiast otrzyma wiadomość, że wystawiono zwolnienie jego pracownikowi. Następnie, również za pośrednictwem PUE ZUS, otrzyma samo zwolnienie.

Dzięki temu pracownik nie musi dostarczać zwolnienia do pracodawcy. Może także obejrzeć e-ZLA, które wystawił mu lekarz, na swoim profilu na PUE ZUS.

Więcej informacji o e-ZLA na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.

Azbest

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, tel.: 68/391-92-00, fax: 68/391-92-00, www.bobrowice.pl email:sekretariat@bobrowice.pl

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że w celu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobrowice” w roku 2019 – osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, zobowiązane są do złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieszkańcom Gminy Bobrowice w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

Termin składania wniosków: do 12 stycznia 2019r.

Przedmiotowe wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej: www.bip.bobrowice.pl

 

wniosek

Informacja

 Ogłoszenie

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny

Wszelkie sprawy związane z awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy zgłaszać pod nr tel.:

  1. ASUW Dychów tel. 600 320 294, tel. 600 320 183, tel. 607 726 949
  2. ASUW Przychów tel. 600 320 124
  3. ASUW Bronków tel. 667 619 777                 
  4. ASUW Bobrowice tel. 600 320 186

Sprawy  związane z  pochówkiem zmarłych: tel. 668 147 181

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Ludowy Klub Sportowy „Bóbr” Bobrowice. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie rozgrywek piłkarskich grupy seniorów – klasa rozgrywkowa A”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 30 października 2018r. do 6 listopada 2018r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

 

 

Wójt Gminy Bobrowice

/-/ Marek Babul

 

WZÓR

Świetlica wiejska w Dychowie

 Bieżące inwestycje

W Dychowie na ukończeniu jest budowa  kolejnej nowej świetlicy wiejskiej w naszej gminie. Obiekt wyposażony jest w kręgielnię, dzięki czemu mieszkańcy uzyskają nową możliwość spędzenia wolnego czasu na terenie gminy.