Budowy sieci światłowodowej realizacja projektu z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji dotyczącej Budowy sieci światłowodowej _realizacja projektu z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( POPC), zwracamy się do Państwa z prośbą o ponowne zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy zawierającej dane o zakresie w/w projektu.

Działanie takie jest zgodne z oczekiwaniami CPPC – Instytucji Pośredniczącej, która zobowiązuje nas do rozpowszechnienia wiedzy na temat budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej każdej gminy, na terenie której są prowadzone inwestycje.

W pierwszym etapie projektu POPC2, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół jest wykorzystywana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s.

W kolejnej fazie projektu priorytetem jest doprowadzenie sieci do wytypowanych gospodarstw domowych. Prace są realizowane sukcesywnie a informacje o kolejnych odbiorach technicznych będą Państwu przekazywane cyklicznie.

Na tym etapie ważnym elementem będzie stała komunikacja adresowana do mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem inwestycji. Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania Lubuskiej Unii Światłowodowej, liczymy na współpracę z Państwem w zakresie dostarczania bieżącej informacji mieszkańcom o postępach prac inwestycyjnych, w celu skutecznego promowania cyfryzacji.

Wskazany link umożliwi Państwu samodzielne pobranie informacji: https://uniaswiatlowodowa.pl/lista-instalacje

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszany do kontaktu: Lubuska.Unia@orange.com

Pozdrawiamy

Zespół Orange

OSP Bobrowice

 Ogłoszenie

Mieliśmy zaszczyt podsumować projekt Wojewódzkieg Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,,Mały Strażak ” Na spotkaniu przedstawiliśmy zakupiony sprzęt ratowniczo gaśniczy ,a także pokazaliśmy zastosowanie sprzętu przybyłym gościom, Z tego miejsca pragniemy podziękować Prezesowi WFOŚiGW w Zielonej Górze Panu Mariuszowi Herbut ,Wójtowi gminy Bobrowice Wojciechowi Wąchała, Dariuszowi Duziak soltysowi Janiszowic , oraz przybyłym mieszkańcom ,strażakom małym i dużym .

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj dalej…

MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr”

 Ogłoszenie

MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji – 500,00 zł do tony. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego lub związki gmin, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Bobrowice odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice w terminie do 28 listopada 2019 r. Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 17, tel: 68 391 92 15

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Pliki do pobrania

11 Listopada

 Ogłoszenie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Bobrowicach. Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

Zielonogórski Orange Światłowód w naszej gminie

 Ogłoszenie

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy BOBROWICE, w ramachprojektu „Zielonogórski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z  dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).