Projekt 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

 Ogłoszenie

Fundacja „Przedsiębiorczość” zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia   pomostowego dla 20 z nich. Projekt realizowany jest na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego. W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 76 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do:

– kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.

W szczególności zapraszamy:

– kobiety długotrwale bezrobotne

– kobiety o niskich kwalifikacjach

– kobiety w wieku 50 lat i więcej

– osoby z niepełnosprawnościami.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.fundacja.zary.pl

Należy pobrać i wypełnić zał. nr 10 formularz rekrutacyjny

 

Kontakt

Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań

  1. Jana Pawła II 15, pok.22 68-100 Żagań

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu:

534 01 05 11, 519 646 016, 533 32 26 18, 68 479 16 03

 

Pytania można kierować na

szuscicka@fundacja.zary.pl, radziszewska@fundacja.zary.pl

 

Projekt pn. „Samozatrudnienie Twoją Szansą” realizowany w ramach działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Ogłoszenie

PKS Zielona Góra Sp. z o.o. poinformowało, że na okres wakacji szkolnych i ferii zawiesza od dnia 3 lipca 2017r. :

Zawiesza następujące kursy:

Krosno Odrzańskie – Wełmice z godz. 7.50, 12.15, 15.30

Wełmice – Krosno Odrzańskie z godz. 8.30, 13.17, 16.35

W zamian będą uruchomione kursy:

Krosno Odrzańskie – Bobrowice o godz. 7.50, 14.25

Bobrowice – Krosno Odrzańskie o godz. 8.15, 14.50

Urząd Gminy Bobrowice na prośbę mieszkańców Wełmic wystąpił          do PKS o utrzymanie kursu Krosno Odrzańskie-Wełmice  o 15.30.