Zapraszamy na badania cytologiczne – „Badam si, mam pewność”!

 Ogłoszenie

Drogie Panie,

Niebawem do waszych domów trafi imienne zaproszenie na badania cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki  i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Skorzystajcie z tej możliwości, nie wyrzucajcie zaproszenia do kosza. Pełna lista gabinetów, w których można wykonać badania, znajduje się na stronie internetowe www.wok-lubuski.pl.

W roku 2015 Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny Programu Populacyjnego  Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wyśle 87 546 zaproszeń na bezpłatne badania cytologiczne. To nie tylko liczby, to przede wszystkim tysiące uratowanych żyć ludzkich, to zdrowe żony, mamy, siostry, ciocie i babcie.

Dajcie dobry przykład innym. Badajcie się!

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gorzowie Wlkp..

 

ZAWIADOMIENIE

 Ogłoszenie

PKS Zielona Góra zawiadamia, że w związku z rozbiórką wiaduktu w dniach od 20.08.15 do 31.08.15 kursy relacji Krosno Odrz.-Wełmice będą dojeżdżały tylko do miejscowości Janiszowice, rozpoczęcie kursów będzie również z Janiszowic.

Informacja Agencji Rynku Rolnego

 Ogłoszenie

Agencja Rynku Rolnego informuje o terminie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy o charakterze de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 tj. od 13 sierpnia do 11 września br.

Informacja Wójta Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr KU/5/15 Wójta Gminy Bobrowice z dn. 11.08.2015 r. w Urzędzie Gminy Bobrowice dniem wolnym od pracy jest poniedziałek 17 sierpnia 2015 r. w zamian za dzień świąteczny 15 sierpnia 2015 r., przypadający w sobotę.

Wszelkie sprawy związane z awarią urządzeń  wodno -kanalizacyjnych załatwiają:

Wszelkie sprawy związane z awarią urządzeń wodno -kanalizacyjnych załatwiają:

1 Dariusz Karczewski zam. Dychów 48/4 tel. 600 320 294
2. Robert Kucharczyk zam. Bronków 15 tel. (68) 391-31-70 667 619 777
3. Sinicki Mieczysław zam. Janiszowice 15 tel. (68) 391-35-52 600 320 124
4. Ireneusz Naharnowicz zam. Bobrowice 141 tel. (68) 391-31-61 600 320 186
5. Karnicki Janusz zam. Janiszowice 44 tel. (68) 391-35-77 600 320 183
6. Łukasz Rokicki zam. Chyże 11 tel. 600 371 080

Sprawy związane z pochowaniem zmarłych
1.Helena Roszak zam. Bobrowice 112 tel. (68) 391- 31-96

 

 

Zarządzenie