KASA

 Ogłoszenie

        INFORMACJA

     URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE  DNIA

30 i 31.05.2022(PONIEDZIAŁEK i WTOREK) KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

E-USŁUGI

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz 10 Gminami z województwa zrealizowała projekt „Lubuski e-Urząd II” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 2. Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

  Realizacja projektu ma na celu zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwości korzystania, a pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, możliwości świadczenia szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie służą realizacji celu głównego Projektu poprzez zwiększenie dostępności lub dojrzałości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzenie lub poprawę warunków techniczno-organizacyjnych realizacji tych usług. Uruchomione płatności elektroniczne umożliwiają ponadto, wykonywanie opłat za czynności urzędowe, podatki i inne.

 Portal E-Usługowy pozwoli osiągnąć ekonomiczne korzyści w zakresie:

 • Oszczędności czasu i wzrostu wydajności oraz efektywności pracy (skrócenie czasu załatwianych spraw)
 • Ograniczenia czasu mieszkańców poświęconego na realizację spraw
 • Ograniczenia kosztów prowadzenia korespondencji tradycyjnej (zarówno w urzędzie jaki i domach mieszkańców Gminy Bobrowice)
 • Ograniczenia kosztów dojazdów mieszkańców do urzędu
 • Ograniczenia emisji spalin przez mieszkańców załatwiających sprawy w sposób tradycyjny
 • Możliwości ciągłego monitorowania przebiegu realizacji usługi bez konieczności wizyty w urzędzie (podgląd załatwianej sprawy online)

Konto w portalu można założyć online albo zalogować się bezpośrednio przez profil zaufany

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Jak to zrobić?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu Profil Zaufany, następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu. Po potwierdzeniu profilu zaufanego obywatel może załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Profil zaufany to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. wysłać pismo do Urzędu Gminy, założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Z konta założonego na portalu Profil Zaufany wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać np. do Starostwa w Krośnie Odrzańskim (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym

Portal Mieszkańca E-USŁUGI„ELEKTRONICZNE USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW” został uruchomiony w maju 2022r.

Nowe oświetlenie na drogach w Gminie Bobrowice.

 Ogłoszenie

Dziś nastąpiła próba oświetlenia drogowego oraz odbiór prac w Chromowie. Nowe lampy stoją również w Barłogach oraz Chojnowie. W niedługim czasie wybudowana przez gminę w tych miejscowościach linia oświetleniowa zostanie uruchomiona, co poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Domy Tymczasowe dla kotów oraz 1%

 Ogłoszenie

OTOZ Animals. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 rozpoczął nabór zgłoszeń domów tymczasowych dla kotów.
Z powodu okresu wiosenno-letniego, kiedy do schroniska przybywa najwięcej bezdomnych kotów, a zwłaszcza małych kociąt, dla których przebywanie w schronisku, naraża je na wiele chorób, poszukujemy osób, które chciałyby stworzyć dom tymczasowy dla naszych podopiecznych.
Aby zgłosić swoją chęć pomocy w zapewnieniu schronienia, należy wypełnić formularz w poniższym linku:
https://t.ly/9Nvb

Wypełnienie formularza nie jest wiążące, ale dzięki temu będziemy mogli stworzyć bazę, która będzie dla schroniska wsparciem w najbardziej intensywnych momentach.
Dziękujemy wszystkim zgłaszającym się jako dom tymczasowy o wsparcie naszej placówki.

Druga prośba dotycząca mediów społecznościowych w Państwa Gminie to prośba o udostępnienie na Państwa facebooku, bądź stronie internetowej naszej grafiki (w załączniku) dotyczącej 1%. Ten mały gest ogromnie pomaga nam w funkcjonowaniu naszego schroniska, w którym przebywają również podopieczni z Państwa gminy.
Dzięki 1% jesteśmy w stanie zaopatrywać nasz gabinet weterynaryjny w odpowiedni sprzęt, zakupić odpowiednią karmę dla zwierząt, a także wysyłać zwierzęta na specjalistyczne konsultacje, których nie jesteśmy w stanie przeprowadzić na miejscu, kiedy zwierzę tego wymaga. Poniżej propozycja tekst do posta dot. 1%
 
OTOZ Animals. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, który jest opiekunem bezdomnych zwierząt z Naszej Gminy, bardzo prosi o przekazanie 1% na rzecz bezdomnych zwierząt.
Aby przeznaczyć 1% dla schroniska należy wpisać nr KRS 0000069730, a w celu szczegółowym wpisać „Zielona Góra”
Bardzo dziękujemy za wybranie naszej organizacji do przekazania 1%.

Wsparcie PFRON dla osób indywidualnych

 Ogłoszenie

Oddział Lubuski PFRON realizuje wiele form wsparcia osób z niepełnosprawnościami za pośrednictwem różnych programów i projektów. Jest to m.in. „Aktywny samorząd”, „Kompleksowa
Rehabilitacja”, czy „Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

„Aktywny Samorząd” – złóż wniosek przez SOW!

Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby
z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego,
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.
Czytaj dalej…