INFORMACJA

 Ogłoszenie

Koło Łowieckie nr 38 „DZIK” w Brzózce informuje, że w roku gospodarczym 2020/2021 szkody łowieckie powstałe na obszarze dzierżawionych obwodów łowieckich należy zgłaszać w formie pisemnej na adres koła, tj:

Koło Łowieckie nr 38

„DZIK” w Brzózce

Sarnie Łęgi 1,

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. kontaktowy: 509-445-754 – Sekretarz

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie preferowaną formą zgłaszania szkód łowieckich jest wysłanie przedmiotowego wniosku pocztą elektroniczną na adres e-mail koła: dzikbrzozka@gmail.com

Osoby zgłaszające szkody łowieckie – wzorem lat ubiegłych – zostaną powiadomione osobną korespondencją o miejscu i terminie oględzin, wraz z podaniem danych kontaktowych do osób szacujących szkody w naszym kole.

Darz Bór

Za Zarząd Kola

Jerzy Czarski – Sekretarz koła

Szycie maseczek bawełnianych.

 Ogłoszenie

Osoby, które posiadają maszynę do szycia i chciałyby pomóc w szyciu kolejnych maseczek proszone są o kontakt z Urzędem Gminy tel. 68 391 92 00

Bawełniane maseczki dla mieszkańców.

 Ogłoszenie

Drodzy mieszkańcy, w najbliższym czasie trafią do Państwa domów bawełniane maseczki wielorazowego użytku wraz z instrukcją. Dystrybucją zajmą się sołtysi, rady sołeckie, a w przypadku Bobrowic OSP.

Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”

 Ogłoszenie

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie małych firm ze składek za marzec, kwiecień i maj. Innymi słowy państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek za samego przedsiębiorcę i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych za ten okres. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli korzystały z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów unijnych. Dlatego z tej ulgi będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli jednak przedsiębiorca na ten dzień miał zadłużenie, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności na raty i tą umowę realizuje, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Zgodnie z przepisami świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku umów cywilnoprawnych, których suma przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, (czyli mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dla pozostałych osób wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem otrzymania świadczenia jest to aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i także jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym, rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. jeżeli przychód z niej z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia płatności składek na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek – zarówno za przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. Nie ma znaczenia wielkość firmy oraz data jej założenia. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki pomocy można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl . Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków, co ułatwi ich rozpatrywanie.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Wsparcie psychologiczne

 Ogłoszenie

Drodzy mieszkańcy, w wielu z nas zagrożenie epidemiczne wzbudza lęk, niepewność tego co się wydarzy. Jeśli potrzebują Państwo pomocy psychologicznej, to poniżej przedstawiamy możliwości jej uzyskania z domu:
1) https://vissalutis.pl/2020/03/18/pandemia/
2) https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/
3) przypominamy także o dostępności infolinii pomocowych (numery na załączonej grafice)
4) nasz psycholog szkolny oferuje Państwu także możliwość skorzystania z konsultacji/ porady psychologicznej. Zainteresowanych prosimy o kontakt: joanna.korba@szkolabobrowice.pl
5) zachęcamy również do zaglądania na stronę Facebook Wirtualnej gazetki psychologa szkolnego.

ODWOŁANIE PRZETARGU

 Ogłoszenie

Przetarg na działkę nr 89 obręb 0010 w Janiszowicach w Gminie Bobrowice ,który miał się odbyć dnia 24.03.2020 r. o godz. 9:00 zostaje odwołany z przyczyn od nas niezależnych. Zostaną Państwo poinformowani o nowym terminie przetargu.

Urząd Gminy Bobrowice

Dzieci uczą rodziców w domu!

 Ogłoszenie

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. „Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem”. W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania. By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem: