Zarząd Województwa Lubuskiego poszukuje operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich

 Ogłoszenie

Jego zadaniem będzie udzielanie mikrodotacji organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym. Mamy na to 1 mln zł! – Chcemy, aby te pieniądze przeznaczone zostały na realizację pomysłów ludzi młodych. Bo kiedy mówimy o programie Młodzi On-Life, to chcemy żeby młodzi włączyli się do życia, byli aktywni, zeszli z kanapy jak powiedział Papież Franciszek. Ale bez pieniędzy nie zawsze się da – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorząd województwa zleci wybranej w trybie konkursowym organizacji obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert do dofinansowania w ramach mikrodotacji. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 1 mln zł i pochodzi z budżetu województwa lubuskiego na 2017 rok. W ramach konkursu ogłoszonego przez przyszłego operatora projektu udzielane będą mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł dla realizatorów projektów – organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej. Zadaniem operatora będzie także promocja projektu – w tym przeprowadzenie spotkań informacyjnych we wszystkich powiatach województwa lubuskiego.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot uprawniony do składania oferty na operatora projektu powinien posiadać co najmniej:

  1. a)    doświadczenie w postaci zrealizowanych zadań publicznych,
  2. b)    doświadczenie we wspieraniu sektora pozarządowego i/lub grup nieformalnych.

 

http://www.bip.lubuskie.pl/573/2166/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wybor_operatora_projektu__0D_0Apn__3A__E2_80_9ELubuskie_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D__E2_80_93_Budzet_Inicjatyw_Obywatelskich_2C_ktoremu__0D_0Azleca_sie_obsluge_projektu_i_dokonanie_wyboru_ofert___0D_0A/

Katarzyna Kozińska

Główny specjalistaGabinet Zarządu
Adres k.kozinska@lubuskie.pl, tel:665 134 300

Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,ul. Dworcowa 13
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Projekt 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

 Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu przez Fundację „Przedsiębiorczość” „Samozatrudnienie Twoją Szansą” na terenie powiatu krośnieńskiego, prosimy o publikację informacji na stronie Urzędu Gminy Bobrowice o następującej treści:

Fundacja „Przedsiębiorczość” zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia   pomostowego dla 23 z nich. Realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego. W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 76 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do:

– kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.

W szczególności zapraszamy:

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby o niskich kwalifikacjach

– osoby w wieku 50 lat i więcej

– osoby z niepełnosprawnościami.

 

Rekrutacja do projektu jest ciągła. Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty, dostępne są pod linkiem http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/do-pobrania

 

Kontakt

Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań

  1. Rybacka 38, 68-100 Żagań

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu:

534 01 05 11, 533 32 26 18, 68 479 16 03

 

Pytania można kierować na

szuscicka@fundacja.zary.pl, radziszewska@fundacja.zary.pl

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś.

Kościół w Bobrowicach zakwalifikowany do konkursu Zabytek Zadbany 2017

 Ogłoszenie

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bobrowicach przeszedł procedurę formalną i został zakwalifikowany do konkursu Zabytek Zadbany 2017 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ciągu ostatnich paru lat kościół bardzo się zmienił. Wymieniono pokrycie dachy, odnowiono elewacje zewnętrzne, schody, wieżę, wykonano nowe prezbiterium z ołtarzem oraz odmalowano ściany wewnątrz kościoła. Wszystko dzięki wspólnemu działaniu zaangażowanych osób i instytucji w tym byłego Proboszcza Dariusza Ludwikowskiego, obecnego Proboszcza Jerzego Waścińskiego, Marka Babul Wójta Gminy Bobrowice i Radnych Gminy Bobrowice, pozyskanemu na dach i elewację dofinasowaniu  ze środków Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich,  dotacji Gminy Bobrowice , dotacji na prace konserwatorskie Województwa Lubuskiego oraz mieszkańcom Bobrowic, parafii oraz innym darczyńcom.

Poniżej artykuły, które ukazały się w Gazecie Lubuskiej w dniu 6 marca br.

Rzeźbiarz z Dębów na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim

 Ogłoszenie, Wydarzenia

W dniu 24 lutego  2017r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbył się wernisaż wystawy rzeźb „Odkrywam dusze drewna” naszego gminnego artysty Piotra Zielińskiego z miejscowości Dęby.

Każda rzeźba to inna inna opowieść…  Warto zobaczyć i zachwycić się wielką różnorodnością form wydobytych przez artystę z różnych kawałków drewna.

Wystawę można zobaczyć do końca marca , a warto także zwiedzić Zamek Piastowski.

Obiekt jest czynny od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00 i w soboty i niedziele od 12.00 do 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00) tel. 68/ 383 89 94

 

UWAGA RODZICE!!!

 Ogłoszenie

Informujemy, że w związku z reformą oświaty przesunęły się terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja do szkół i przedszkoli rozpocznie się najwcześniej w I połowie kwietnia.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową określa do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

W tym samym terminie do publicznej wiadomości podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Dotychczas obowiązujące uchwały w tym zakresie utraciły moc, z chwilą wejścia  w życie w/w ustawy, która w art. 15 pkt 26 uchyliła cały rozdział 2a ustawy o systemie oświaty. Obecnie przygotowywane są nowe uchwały Rady Gminy Bobrowice, które zostaną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Również Ministerstwo Edukacji Narodowej dopiero opiniuje projekt rozporządzenia, które określa m.in.: skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.