Projekt 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

 Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu przez Fundację „Przedsiębiorczość” „Samozatrudnienie Twoją Szansą” na terenie powiatu krośnieńskiego, prosimy o publikację informacji na stronie Urzędu Gminy Bobrowice o następującej treści:

Fundacja „Przedsiębiorczość” zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia   pomostowego dla 23 z nich. Realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego. W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 76 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do:

– kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.

W szczególności zapraszamy:

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby o niskich kwalifikacjach

– osoby w wieku 50 lat i więcej

– osoby z niepełnosprawnościami.

 

Rekrutacja do projektu jest ciągła. Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty, dostępne są pod linkiem http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/do-pobrania

 

Kontakt

Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań

  1. Rybacka 38, 68-100 Żagań

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu:

534 01 05 11, 533 32 26 18, 68 479 16 03

 

Pytania można kierować na

szuscicka@fundacja.zary.pl, radziszewska@fundacja.zary.pl

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś.

Share Button