Informacja o godzinach pracy Urzędu

 Ogłoszenie

INFORMACJA
Ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury powietrza informujemy, iż w dniach 21-22.07.2022 r. Urząd Gminy Bobrowice będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dotacja celowa na dofinansowanie  kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków- realizowana od 15.07.2022 r.

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  do kosztów budowy indywidualnych , przydomowych  oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobrowice

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice mogą otrzymać do 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł dla przedsięwzięcia.

Dotacja obejmuje zakup nowego urządzenia wraz montażem

UWAGA

  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego przedsięwzięcia.
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie : od 15 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022r.

Na realizację projektu w 2022r., w budżecie gminy Bobrowice, zabezpieczono kwotę 40 tysięcy złotych.

Uwaga! Montaż i zakup urządzenia nie może zostać rozpoczęty przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Bobrowice.

Dofinansowaniu podlegają koszty przedsięwzięcia obejmujące wyłącznie zakup nowego urządzenia ( przydomowej oczyszczalni ścieków)

 Wniosek o dofinansowanie można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Bobrowice. 

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowice pok. nr 12 oraz pod numerem telefonu: 68 391 92 18.

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinansowanie budowy indywidualnych , przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice

  Bip Bobrowice zakładka ochrona środowiska – dotacje

Uchwała Rady Gminy – informacja

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

Wniosek o płatność dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)