Drewno

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach posiada na sprzedaż drewno opałowe iglaste (sosna) w ilości 10,00 m3 za 141,45 zł/m3 brutto.

Osoby zainteresowane kupnem drewna proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Bobrowice pod nr 68 391 92 28, 68 391 92 00

OFERTA – PRACA !!!

 Ogłoszenie

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim

Zatrudni pracownika na stanowisko : Skarbnik -Główny księgowy, umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu od dnia października 2020 roku.

Pełna wersja ogłoszenia na stronie internetowej BIP – www.odra-nysa-bobr.pl

Miejsce pracy: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul. Pionierów 44.

Kontakt: 68 888 66 10 lub 693 855 187

Susza

 OgłoszenieUrząd Gminy w Bobrowicach informuje, iż zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uległ przedłużeniu do dnia 15 października 2020 r. termin składania za pomocą aplikacji publicznej wniosku o szacowanie szkód
w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem suszy.
Szczegółowe informacje opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2 .

KOMUNIKAT

 Ogłoszenie

Gminne Biuro Spisowe w Bobrowicach informuje, że w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowie zostało udostępnione stanowisko komputerowe przeznaczone do przeprowadzenia spisu internetowego.

Spisu można dokonać  od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 391 92 22 lub 68 391 92 20.

Więcej informacji o spisie na stronie:  https://spisrolny.gov.pl/

DO 80 % DOFINANSOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE dla przedsiębiorców i pracowników subregionu zielonogórskiego !

 Ogłoszenie

W ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” otwarty został  ponownie nabór Formularzy zgłoszeniowych – tylko i wyłącznie dla możliwości skorzystania z ofert studiów podyplomowych opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele), którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach I edycji Projektu bonów rozwojowych (w subregionie zielonogórskim) lub bonów szkoleniowych (w subregionie gorzowskim) w ramach Działania 6.5 RPO-L2020 w województwie lubuskim. O dofinansowanie może ubiegać się to samo przedsiębiorstwo które uzyskało dofinansowanie w I edycji, ale tylko na usługi dla innych / nowych  Pracowników.  

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosi odpowiednio dla:
● mikro przedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
● małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
● średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika to 10 000,00 PLN.

Więcej informacji o II edycji projektu znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 68 329 78 54  lub mailowego na adres: konsultant@region.zgora.pl  

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

www.region.zgora.pl