Ośrodek zdrowia w Bobrowicach

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK   8.00-15.00

NZOZ BOBROMED w Bobrowicach – rejestracja telefoniczna: 68 391 47 57

Poniedziałek 10.00 – 13.00 Krzysztof Maik

Środa 10.00 – 16.00 Krzysztof Maik

Punkt Poboru Materiału do Badań

Wtorek – 8.00 – 9.30 

Wtorek – 8.00 – 9.30 

 

Stomatolog

 

Stomatolog dr Agnieszka Piórczyk przyjmuje w ośrodku zdrowia w Bobrowicach – rejestracja telefoniczna nr 684 448 292.

Poniedziałki i środy od 12.00 do 18.00,

Wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 14.00.

 

Punkt apteczny w Bobrowicach

Od poniedziałku do czwartku czynny od godz. 9.00 do 18.00

Piątek – od godz. 9.00 do 16.00

Tel. 68/ 391 34 14

 Punkt pocztowy w Bobrowicach

Od poniedziałku do piątku czynny od godz. 9.00 do 15.00.  Tel. 68 391 32 20

Aktualizacja 31.10.2017r.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Dychowie (na terenie oczyszczalni ścieków) – czynny jest w poniedziałki i czwartki w godz. Od 11.00 do 13.00 oraz w soboty od 11.00 do 12.00.  Można umówić się telefonicznie tel. 600 320 294. Można tu oddać meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, zużyte opony, baterie, akumulatory, metale, chemikalia (w tym przeterminowane leki). Odpady są przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców gminy po okazaniu dowodu osobistego oraz ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych z miejscowości. Odpady winny być posegregowane. W Bobrowicach (przy placu targowym) znajduje się kontener na zużyty sprzęt elektryczny, RTV, AGD oraz pojemnik na zużyte żarówki i świetlówki. W szkołach znajdują się pojemniki na zużyte baterie.

pl → en
Bobrowicach