Wodociągowanie Gminy Bobrowice

 Ukończone inwestycje

Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Dychowie. Koszt tej inwestycji to 570.346 zł. Na tą inwestycję gmina złożyła wniosek i pozyskała środki unijne w wysokości 75% wartości zadania, t.j. 427.500 zł. Obecnie trwają intensywne prace. Modernizacja ta pozwoli na dostarczanie wody do Brzezinki, Prądocinka i Chromowa. Czytaj dalej…

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie

 Ukończone inwestycje

W Żarkowie wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej. W ramach prac wymieniano konstrukcję i pokrycie dachu oraz naprawiano elewację. W czerwcu Wójt Gminy Marek Babul podpisał umowę o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Operacyjnego „Ryby” w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Wartość robót budowlanych to ponad 140.000zł brutto. Czytaj dalej…

Remont mostu w Dychowie

 Ukończone inwestycje

W Dychowie wymieniono nawierzchnię drewnianą mostu, który umożliwia dojazd do ogródków działkowych i łowiska „Trzy stawy”. Wymiana była konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z tego mostu. Czytaj dalej…