Targowisko w Bobrowicach

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. gmina zleciła ułożenie kostki polbruk w miejscu odbywania się targu. Inwestycja bardzo poprawiła warunki zarówno dla handlujących jak i korzystających z zakupów na targu mieszkańców naszej gminy.

Przystanek szkolny i parking w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. powiększono miejsce zatrzymania autobusu przy szkole w Dychowie poprzez dołożenie kostki polbruk. Dzięki temu zlikwidowane zostały dziury, w których gromadziła się woda po opadach deszczu. Polepszyło to warunki dojazdu uczniów do szkół i mieszkańców korzystających z komunikacji autobusowej z tego przystanku.

Uzupełniono także kostką polbruk istniejący parking przy szkole i kościele.

Świetlica wiejska w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. gmina zleciła wykonanie dużego parkingu przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Dychowie. Przetarg wygrała KLP Sp. z o.o. z Bobrowic oferująca wykonanie robót za kwotę 175.393,22zł brutto.

Świetlica znajduje się przy boisku piłkarskim. Jest wyposażona w jedyną w gminie kręgielnię. Ze środków gminy w ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła, sprzęt AGH, naczynia itp.). Dzięki tym inwestycją mieszkańcy mają do dyspozycji dobrze wyposażony obiekt, który pozwala na organizacje nie tylko zebrań, ale różnych okolicznościowych uroczystości, imprez rekreacyjno-sportowych.

Prace remontowe – droga do Kołatki

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

Gmina Bobrowice w 2019r. zleciła wykonanie bieżącego remontu drogi do miejscowości Kołatka. W ramach zadania wycięto korzenie, wykonano frezowanie i ułożono miejscowo nową nawierzchnię asfaltową. Nastąpiła wyraźna poprawa warunków dojazdu mieszkańców do Kołatki, a także dla turystów udających się na wypoczynek nad Jezioro Błeszno.

Przebudowa drogi w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

Gmina Bobrowice w 2018r. zleciła opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej dz.268 w Dychowie położonej miedzy budynkiem byłej poczty a szkołą. W 2019r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wpłynęło aż 10 ofert. Przetarg wygrał „AŻUR” Krzysztof Sawicki z Gubina oferujący wykonanie zamówienia za kwotę 117.259,59zł brutto. Zgodnie z uzgodnieniami z mieszkańcami drogę wykonano z kostki polbruk. Wykonana droga ułatwia dojście do szkoły i do sklepu. Ułatwia poruszanie się pieszym, samochodom i rowerzystom.

Wodociągowanie Gminy Bobrowice

 Ukończone inwestycje

Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Dychowie. Koszt tej inwestycji to 570.346 zł. Na tą inwestycję gmina złożyła wniosek i pozyskała środki unijne w wysokości 75% wartości zadania, t.j. 427.500 zł. Obecnie trwają intensywne prace. Modernizacja ta pozwoli na dostarczanie wody do Brzezinki, Prądocinka i Chromowa. Czytaj dalej…

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie

 Ukończone inwestycje

W Żarkowie wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej. W ramach prac wymieniano konstrukcję i pokrycie dachu oraz naprawiano elewację. W czerwcu Wójt Gminy Marek Babul podpisał umowę o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Operacyjnego „Ryby” w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Wartość robót budowlanych to ponad 140.000zł brutto. Czytaj dalej…

Remont mostu w Dychowie

 Ukończone inwestycje

W Dychowie wymieniono nawierzchnię drewnianą mostu, który umożliwia dojazd do ogródków działkowych i łowiska „Trzy stawy”. Wymiana była konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z tego mostu. Czytaj dalej…