Wodociągowanie Gminy Bobrowice

 Ukończone inwestycje

Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Dychowie. Koszt tej inwestycji to 570.346 zł. Na tą inwestycję gmina złożyła wniosek i pozyskała środki unijne w wysokości 75% wartości zadania, t.j. 427.500 zł. Obecnie trwają intensywne prace. Modernizacja ta pozwoli na dostarczanie wody do Brzezinki, Prądocinka i Chromowa.

Stacja uzdatniania wody w Dychowie
Stacja uzdatniania wody w Dychowie

Na początku 2013 roku został zlecony do wykonania projekt budowy wodociągu do miejscowości Chromów. Jest to ostatnia miejscowość, która nie posiada wodociągu. Z chwilą zakończenia inwestycji polegającej na modernizacji hydroforni w Dychowie, rozpocznie się realizacja wodociągowania Chromowa. Wcześniejsze wykonanie wodociągu do Chromowa nie miało sensu w związku z tym, że hydrofornia w Dychowie nie była by w stanie podać wody ze względu na zbyt małą wydajność. Obecnie został złożony wniosek o środki unijne na dofinansowanie tej inwestycji. Staramy się z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o 75% dofinansowania.

Doprowadzono wodę do miejscowości Brzezinka. Mieszkańcy mogą podłączyć się do sieci wodociągowej. Koszt tej inwestycji to 414.000 zł. Inwestycja ta realizowana jest z dofinansowaniem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dofinansowanie wynosi 75% wartości inwestycji, czyli do zwrotu 330.000 zł. Najważniejsze, że mieszkańcy mają zdrową i przebadaną wodę.

Sieć wodociągowa w Brzecince
Sieć wodociągowa w Brzecince

 

W Przychowie zakończono inwestycję polegającą na zwiększeniu wydajności stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia ciągłej dostawy wody dla mieszkańców, do których dostarczana jest woda z tej stacji. Wcześniej zdarzały się problemy i brakowało wody. Koszt tego zadania to 280.000 zł. Inwestycja ta jest wykonana z dofinansowaniem ze środków unijnych. Stopień dofinansowania to 75%. Do gminy powinna wrócić kwota 210.000 zł.

Wykonano odwiert studni rezerwowej w Dychowie. Jest to pierwszy etap inwestycji w tym roku. W przyszłym roku zostanie wykonana obudowa. Koszt całej inwestycji zamknie się kwotą około 75.000 złotych. Obecna studnia rezerwowa uległa zniszczeniu. Służyła przez 22 lata i nastąpiło naturalne zużycie.

ASUW Dychów przed

Share Button