Informacja

 Ogłoszenie

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny

Wszelkie sprawy związane z awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy zgłaszać pod nr tel.:

  1. ASUW Dychów tel. 600 320 294, tel. 600 320 183, tel. 607 726 949
  2. ASUW Przychów tel. 600 320 124
  3. ASUW Bronków tel. 667 619 777                 
  4. ASUW Bobrowice tel. 600 320 186

Sprawy  związane z  pochówkiem zmarłych: tel. 668 147 181

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Ludowy Klub Sportowy „Bóbr” Bobrowice. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie rozgrywek piłkarskich grupy seniorów – klasa rozgrywkowa A”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 30 października 2018r. do 6 listopada 2018r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

 

 

Wójt Gminy Bobrowice

/-/ Marek Babul

 

WZÓR

Świetlica wiejska w Dychowie

 Bieżące inwestycje

W Dychowie na ukończeniu jest budowa  kolejnej nowej świetlicy wiejskiej w naszej gminie. Obiekt wyposażony jest w kręgielnię, dzięki czemu mieszkańcy uzyskają nową możliwość spędzenia wolnego czasu na terenie gminy.

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE 2007-2018

 Ogłoszenie

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE 2007-2018

 

Drogi, chodniki, oświetlenie

1. Przebudowa drogi w miejscowości Dachów – obok świetlicy wiejskiej – pokrycie nawierzchnią asfaltową (2018r.)
2.Przebudowa drogi w miejscowości Dychów – w kierunku na ogródki działkowe – nawierzchnia asfaltowa (2018r.)
3. Remont drogi gruntowej dz. 758 Bobrowice– za boiskiem sportowym, droga dojazdowa do gruntów rolnych – nawierzchnia z kruszywa (2018r.)
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,350km w Bobrowicach  – nawierzchnia asfaltowa za tzw. domkami nauczycielskimi (2018r.)
5. Remont drogi gminnej w centrum miejscowości Wełmice –etap I od boiska sportowego do sklepu – nawierzchnia asfaltowa (2017r.)
6. Kompleksowa przebudowa dróg w miejscowości Bobrowice w dwóch etapach z chodnikiem – nawierzchnia z kostki polbruk – okolice szkoły – skwerku z placem zabaw– połączenie z drogą powiatową przy szkole i kościele (2015r. i 2017r.)
7. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów dz.267  – droga asfaltowa obok automatycznej stacji uzdatniania wody (2016r.)
8. Przebudowa drogi w miejscowości Przychów– w centrum miejscowości – nawierzchnia asfaltowa (2016)
9. Przebudowa drogi w miejscowości Bronków  – droga asfaltowa – od drogi powiatowej dalej w kierunku jeziora i plaży (2016)
10. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów dz.273za przyszkolnym placem zabaw (2016)
11. Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby – (realizacja etapami w 2014r., 2015r., 2016r.) – nawierzchnia z kruszywa
12. Przebudowa drogi w miejscowości Kukadło  wraz z chodnikiem – nawierzchnia z kostki polbruk (2015r.)
13. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów z chodnikem (2013r.)do boiska sportowego – nawierzchnia asfaltowa
14. Remont drogi gruntowej dz. 726 Bobrowice (2008r.) – do gruntów rolnych
15. Remont drogi gruntowej nr dz. 100/3, 173 Strużka (2008r.) – do gruntów rolnych
16. Remont drogi gruntowej nr dz. 249, 250, 252 Janiszowice (2008r.)  – do gruntów rolnych
17. Remont drogi gruntowej nr dz. 251,255 Janiszowice (2009r.) – do gruntów rolnych
18. Remont drogi gruntowe dz. nr 249, 259, 281 Wełmice (2009r.) – do gruntów rolnych
19. Przebudowa drogi w Dychowie – od krzyża do „małych bloków”(2011r.) – nawierzchnia asfaltowa
20. Budowa chodników w miejscowościach: Dychów, Bobrowice, Bronków, Chromów , Brzezinka, Barłogi
21. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bobrowice, Bronków, Tarnawa Krośnieńska, Kołatka, Dachów, Janiszowice, Dychów, Barłogi, Przychów (2012-2015r.), na bieżąco pojedyncze punkty

 

 

Budowa, remonty świetlic wiejskich, remonty budynków

1. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowicach  (2016-2017r.)
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Dychowie wraz z kręgielnią (2018)
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Dębach – (2017r.)
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Barłogach (2015)
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie (2012-2013)
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie (2010-2011r.)
7. Remont dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie. 2012-2015
8. Przebudowa pomieszczenia użytkowego na pomieszczenia sanitarne w świetlicy wiejskiej w Wełmicach (2013-2015)
9. Wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach (2014-2015)
10. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie (2009-2011)kapitalny remont budynku, – etapami – wymiana dachu (2009r.), prace wewnątrz (2010r.)
11. Remont ośrodka zdrowia w Bobrowicach – etapami – dach (2009r.), ocieplenie i elewacja (2010r.)
12. Remont budynku mieszkalnego w Wełmicach – wykonanie mieszkań w budynku po PGR (2008r.)
13. Apteka w Bobrowicach – dach i ociepelenie
14. Remont Urzędu Gminy w Bobrowicach – etapami – wewnątrz (2007r. i 2008r.), elewacja (2009r.)

 

Budowa wodociągów, modernizacje stacji uzdatniania wody

1. Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska (2009-2012)
2. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Przychowie (2011r.)
3. Przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie i budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Brzezinka (2013-2015)
4. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Chromów i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocinek (2014-2015)

 

Szkoły, oświata

1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach (2013r -2014.)
2. Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bobrowicach (2011r.-2012)
3. Remont przedszkola w Dychowie – etapami – dach 2010r, wewnątrz (2011r.), ocieplenie i elewacja (2012r.)
4. Remont przedszkola w Bobrowicach – ocieplenie i elewacja (2010r.)
5. Remont szkoły w Dychowie – etapami – sanitariaty (2007r.), dach (2007r.), kuchnia (2008r.), elewacja (2009r.)

 

Straż pożarna, wozy bojowe, remizy, sprzęt

1. Nabycie pojazdu Land Rover Defender 110 PUTD5 dla straży pożarnej (2018r.)
2. Budowa najnowocześniejszej w Powiecie Krośnieńskim remizy OSP Bobrowice – dla OSP Bobrowice (2015-2016)
3. Zakup nowoczesnego strażackiego wozu bojowego dla OSP Bobrowice (2017r.)
4. Zakupy sprzętu, umundurowania i środków ochrony osobistej – dla strażaków OSP Bobrowice, OSP Bronków, OSP Strużka, OSP Wełmice (2009-2018)
5. Przebudowa, remont  budynku remizy OSP Bronków (2014r.)

 

Boiska, place zabaw, siłownie, wiaty

1. Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w  Bronkowie, w Żarkowie, w Wełmicach, w Dębach, w Bobrowicach  (2012, 2013, 2014, 2015r.)
2. Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowości Bobrowice, Dęby i Dychów (2012-2014)
3. Budowa szatni na boisku w Dychowie – wykonanie konstrukcji dachu i dobudowa pomieszczeń WC (2013r.)
4. Modernizacja boiska do piłki nożnej na stadionie w Bobrowicach o nawierzchni trawiastej – z nawadnianiem automatycznym (2011r.)
5. Budowa boiska treningowego na stadionie w Bobrowicach wraz z oświetleniem
6. Wyposażenie placu zabaw w Janiszowicach oraz doposażenie  w Wełmicach, Przychowie i Żarkowie
7. Wyposażenie siłowni zewnętrznej  w Wełmicach

 

Informacja

 Ogłoszenie

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OBRAD XXIV SESJI RADY GMINY BOBROWICE

 Ogłoszenie

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OBRAD XXIV SESJI RADY GMINY BOBROWICE.

Informuję, że w związku z wniesionymi uwagami do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice ustala się nowy terminXXIV Sesji Rady Gminy Bobrowice na dzień 26 października 2018 r. o  godz. 10:00.

 

Z poważaniem,

Mariola Szajek

Przewodniczący Rady Gminy

 

zaproszenie

Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018

 Ogłoszenie

Inauguracja Kongresu będzie miała miejsce 11 października 2018 r. o godz. 11:00 w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda i swoją tematyką obejmie najistotniejsze kwestie związane z rozwojem nowoczesnych technologii, siłą przedsiębiorczości, funkcjonowaniem start-upów, zdrowiem i medycyną oraz przemysłem kosmicznym.


W panelach dyskusyjnych udział wezmą przedstawiciele samorządu, nauki i biznesu, którzy poruszą ważkie i ważne tematy dotyczące gospodarki i jakości życia nie tylko w naszym regionie.

 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie: www.kongres.lubuskie.pl

 

Rejestracja on-line: https://kongres.lubuskie.pl/rejestrator-online/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 450) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 11 października 2018 r. na załączonym formularzu.

Termin rozpoczęcia konsultacji  4 października 2018r.

Termin zakończenia konsultacji  11 październik 2018 r.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                    /-/ Marek Babul

UCHWAŁA