„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Ogłoszenie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

pn. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacja

w Wełmicach i rozbudowa sieci wodociągowej w Bronkowie”.

mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarze wiejskim dzięki poprawie stanu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Bobrowice poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach i rozbudowę sieci wodociągowej w Bronkowie.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 30 lipca 2020r. Samorząd Województwa Lubuskiego

podpisał z Gminą Bobrowice umowę o przyznaniu pomocy.

Szacunkowy koszt inwestycji to 3.785.857zł

w tym dofinansowanie 1.956.562zł.

Oferta

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach posiada na sprzedaż drewno opałowe liściaste (akacja) w ilości 15,03 m3 za kwotę 166,05 zł/m3 brutto.

Osoby zainteresowane kupnem drewna proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Bobrowice pod nr 68 391 92 28, 68 391 92 00

INFORMACJA

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.07.2020 r. (poniedziałek)
KASA Urzędu Gminy w Bobrowicach będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Ogłoszenie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach.

Operacja mająca na celu wzrost aktywności rekreacyjno-kulturalnej mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Janiszowicach

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach operacji wykonano nową konstrukcję i pokrycie dachu, ogrzewanie, zaplecze sanitarne i zaplecze kuchenne.

Przebudowany obiekt przekazano do użytku mieszkańcom w 2020r.

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ- 2020 r.

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat. Aplikacja znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze