„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Ogłoszenie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach.

Operacja mająca na celu wzrost aktywności rekreacyjno-kulturalnej mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Janiszowicach

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach operacji wykonano nową konstrukcję i pokrycie dachu, ogrzewanie, zaplecze sanitarne i zaplecze kuchenne.

Przebudowany obiekt przekazano do użytku mieszkańcom w 2020r.

Share Button