Zawiadomienie o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

 Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE

Gmina Bobrowice zawiadamia, że przystąpiła do prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2015-2020

Konieczność przeprowadzenia aktualizacji wynika m.in. ze zmian dotyczących aktualnego stanu  społeczno-gospodarczego oraz  wymogów  wynikających z  procedur ubiegania się o środki z funduszy zewnętrznych w latach 2015 – 2020.

Uwzględniając zasadę partnerstwa społecznego, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty i  mieszkańców Gminy Bobrowice do składania uwag oraz sugestii, które mogłyby zostać uwzględnione w znowelizowanej wersji strategii.

Propozycje do Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice proszę składać do 30 października 2015r. proszę składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice lub mailowej na adres: zam.pub@bobrowice.pl

 

Strategia Rozwoju Gminy Bobrowice – w wersji dotychczas obowiązującej

 

Strategia Rozwoju Gminy Bobrowice – Wersja aktualnie obowiązująca

Share Button