Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 Ogłoszenie

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

 • do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała  Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których  Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym treść uchwały PDF
   

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 25 stycznia 2019 r. – treść zarządzenia PDF

Ankieta dotycząca programu profilaktyki raka szyjki macicy

 Ogłoszenie

Szanowna PaniLubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. W naszej działalności szczególnie dużo uwagi poświęcamy tematowi profilaktyki. Jednak z niepokojem obserwujemy coraz mniejszą zgłaszalność w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Chcielibyśmy lepiej poznać potrzeby kobiet w naszym regionie i zweryfikować nasze dotychczasowe działania w tym zakresie. Dlatego też, zapraszam Panią do udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej cytologii.Piotr BromberDyrektorLubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ANKIETA

Policja

 Ogłoszenie

Lubuska Policja zachęca do tego, aby zostać jej funkcjonariuszem. Szerokie spectrum policyjnych działań z pewnością sprawi, że każdy znajdzie komórkę zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz wykształceniem. To bardzo ciekawa ale i odpowiedzialna służba, która adresowana jest do tych, którzy nie są obojętni wobec wszelkich form łamania prawa i zależy im na bezpieczeństwie Polski i Jej obywateli.

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 – ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

– stabilne, stałe zatrudnienie;

– wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

– wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 3380 zł brutto;

– nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

– prawa emerytalne po 25 latach  (zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 roku);

– możliwość doskonalenia zawodowego;

– możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

– prestiż zatrudnienia;

– służbę w organizacji zaufania społecznego;

– szeroki katalog specjalizacji;

– wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

– przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji  w Zielonej Górze lub w Komendach Powiatowych Policji województwa lubuskiego następujące dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( część A i B ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały do wglądu,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie – oryginały do wglądu,
 • należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (mężczyźni)

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji oraz komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej – http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

– test wiedzy                                                          

– test sprawności fizycznej                                

– test psychologiczny     

– wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego                                       

– rozmowa kwalifikacyjna          

– komisja lekarska                         

Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w „Informatorze dla kandydatów” http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

Więcej na stronach:

http://lubuska.policja.gov.pl/go/rekrutacja/ogloszenia-na/23625,Rekrutacja-2018.html- http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

W przypadku jakichkolwiek pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy :

– Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru:

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

– Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

(68) 383 31 70, (68) 383 31 71

źródło: KGP, KWP w Gorzowie Wlkp.

Regionalny System Ostrzegania

 Ogłoszenie

Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z nowej wersji aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Teraz, jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu nie dotyczy całego województwa, a jedynie niektórych gmin, to taki komunikat może trafić wyłącznie do osób przebywających na zagrożonym terenie. Warunkiem jest zainstalowanie aplikacji w telefonie i wybranie odpowiednich ustawień.

Takie rozwiązania umożliwia geolokalizacja, o którą została uzupełniona aplikacja. Pracownicy wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego mogą teraz zawęzić krąg odbiorców ostrzeżeń do osób przebywających na wybranym terenie. Na przykład, kiedy wypadek drogowy zdarzy się na lokalnej drodze, możliwe jest przekazanie ostrzeżeń dla kierowców znajdujących się w określonej odległości (promieniu) od zdarzenia.

Oprócz funkcji umożliwiających przekazywanie komunikatów właściwych dla położenia użytkownika (geolokalizacja), wprowadzono udogodnienia dla osób niedowidzących. Do końca lipca br. nowa aplikacja została pobrana ponad 53 tysiące razy. Aktualnie obie wersje aplikacji funkcjonują w sposób równorzędny.

Nowa wersja RSO wymaga co najmniej następujących wersji systemów w telefonie: 

O Regionalnym Systemie Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania jest darmową usługą, która umożliwia powiadamianie obywateli o zagrożeniach. Informacje przekazywane są przez Aplikację Mobilną RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz zamieszczane są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

RSO pełni również rolę edukacyjną. W systemie dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego, jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego. 

Dzięki współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w RSO umieszczane są ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne (w tym mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek). Ponadto, w systemie zamieszczone są też inne ostrzeżenia np. drogowe. Tylko w 2018 roku (do końca lipca) w RSO ukazało się 5217 różnego rodzaju komunikatów.

Jak działa RSO

Komunikat RSO (o zasięgu wojewódzkim) generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, a następnie ostrzeżenie pojawia się:

 • w Aplikacji Mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone).
 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
 • w programach ogólnopolskich TVP (m.in. TVP1HD, TVP2HD, TVP Info, TVP Historia, TVP Polonia) w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, napisy DVB), a także na platformie hybrydowej,

W telewizorze

Oprócz telegazety kanałów TVP, w przypadku wystąpienia szczególnie istotnych zagrożeń, komunikaty pojawiają się także na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

W smartfonie

Bezpłatna aplikacja RSO dla trzech najbardziej rozpowszechnionych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone) dostępna jest za darmo w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikacja informuje użytkownika o otrzymaniu nowego ostrzeżenia. Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Do końca lipca 2018 r. aplikacja mobilna RSO została pobrana ponad 800 tysięcy razy.

Ogłoszenie

 Ogłoszenie


Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania
85% dofinansowania na:

 1. Instalacje fotowoltaiczne.
  Dofinansowanie skierowane jest dla :
 2. Przedsiębiorców
 3. Rolników prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Grup producentów rolnych.
 5. Gmin.
  Program dotacyjny otwarty będzie tylko do 30.01.2019
  Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania
  proszeni są o kontakt maksymalnie do dnia 25.01.2019
  Ponadto wszyscy klienci indywidualni w trybie ciągłym mogą
  uzyskać dofinansowanie od 30% do 90%
  na :
 6. Ocieplenie budynków jednorodzinnych
 7. Gruntowe pompy ciepła
 8. Pompy ciepła w technologii powietrze woda
 9. Wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej
 10. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
  Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na
  ekologiczne inwestycje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
  Kontakt ;
  Fundacja Dar Oze
  info@fundacjadaroze.pl
  Strona internetowa: daroze.pl
  Dariusz Skrobisz: 575 475 306
  Asystentka
  Irena Chomicka 785 016 778
  Do usłyszenia do zobaczenia🙂