Wójt Gminy Bobrowice – Wojciech Wąchała

tel. (68) 391 32 80, (68) 391 92 00, kom. 606 448 095
fax (68) 391 32 84
e-mail: wojt@bobrowice.pl

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy.