I. Regulamin Hali Widowiskowo-Sportowej i Struktura organizacyjna

Regulamin  Struktura organizacyjna

II. OGŁOSZENIA

III. Kalendarz Gminnych Imprez Sportowych w Bobrowicach 2015/2015 roku

stan na 24.09.2015

IV. Plan Zajęć Wychowania Fizycznego

stan na 24.09.2015

V Plan Zajęć na Hali Sportowo-Widowiskowej w Bobrowicach

stan na 12.09.2016