Zaproszenie do udziału w projekcie

 Ogłoszenie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”

Jesteś osobą w wieku 18-25 lat, która nie posiada kwalifikacji zawodowych?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,  nie możesz znaleźć zatrudnienia na lokalnym rynku pracy?

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP lub niepracującą, poza ewidencją PUP? Czytaj dalej…

Konkurs przyrodniczy „Aktywni dla klimatu”

 Ogłoszenie, Oświata

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie biorą udział w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Aktywni dla klimatu” promującego i rozpowszechniającego wiedzę na temat pozyskiwania czystej energii. Jest on częścią kampanii edukacyjnej pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat”. Czytaj dalej…

Ogłoszenie Szkoła Dychów

 Ogłoszenie, Oświata

Uczniowie klas V i VI Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie – Wiktoria Majewska, Witold Buchingier, Mateusz Kaczanowski, Norbert Kowalski i Daniel Pepliński -w roku szkolnym 2013/2014 biorą udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym AKTYWNI DLA KLIMATU.  Jest on częścią kampanii edukacyjnej  pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czytaj dalej…

Zmiana sołtysa wsi Kukadło

 Ogłoszenie

W dniu 21 grudnia 2013r. o godz. 16.00 w Kukadle z powodu rezygnacji Pana Zdzisława Daniel odbyły się wybory uzupełniające sołtysa. Nowym sołtysem wsi została wybrana Pani Jolanta Plekan.
Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

Wręczenie srebrnego Medalu „Za zasługi dla obronności kraju”

 Ogłoszenie

W dniu 28 listopada 2013 roku Wójt Gminy Bobrowice Marek Babul wręczył mieszkance Przychowa Pani Krystynie Śmiałek srebrny Medali „Za zasługi dla obronności kraju” nadany Decyzją Ministra Obrony Narodowej. Został on przyznany w podziękowaniu za wychowanie trzech synów na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Wójt Gminy Bobrowice złożył Pani Krystynie Śmiałek serdeczne gratulacje z okazji wyróżnienia, kierując wyrazy najwyższego uznania za trud wychowania synów w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych. Podkreślił, że to właśnie rodzice wskazują życiową drogę, przekazują godne naśladowania wzorce i wpajają obywatelską powinność wobec Ojczyzny i jej obywateli.

Znaczący sukces dla małej gminy!

 Ogłoszenie

18 listopada 2013r. ogłoszono wyniki rankingu lubuskich gmin. Organizatorzy rankingu, firma Gromadzki Doradztwo Konsulting, oceniali wszystkie 83 gminy województwa według czterech zasadniczych kryteriów. Brali pod uwagę dochody budżetu, wysokość inwestycji, pozyskane przez gminy pieniądze unijne i wskaźnik zwrotu podatku PIT i CIT.

Gmina Bobrowice znalazła się w czołówce w klasyfikacji Europejska Gmina. Na potrzeby wyłonienia najsprawniejszej gminy w tej dziedzinie obliczono kwotę dofinansowania środków z funduszy europejskich, jaką pozyskała w 2012 roku gmina w przeliczeniu na mieszkańca. Zdaniem oceniających jest to ważny czynnik świadczący o sprawności funkcjonowania gmin oraz umiejętności pozyskiwania  środków  na finansowanie gminnych inwestycji. Bobrowice znalazły się w czołówce i zajęły 6 miejsce (na 83 gminy) z pozyskanym dofinansowaniem z UE na mieszkańca w wysokości 602,79 zł. W tej kategorii pokonaliśmy, m.in. Żary, Żagań czy też Zieloną Górę (g.w.). Dla porównania gmina z najniższą lokatą pozyskała 3,07zł na mieszkańca.

Nasze starania w zakresie dbałości o kondycję gminy, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców zostały również dostrzeżone w kategorii Ogólna sytuacja gospodarcza gmin, gdzie Bobrowice zajęły wysokie (biorąc pod uwagę 83 gminy) 10 miejsce. W ramach tej kategorii brano pod uwagę następujące dziedziny (pozytywnie wpływające na rozwój), tj. wysokość zwrotu podatku CIT i PIT; współpraca z biznesem, ilość i wartość inwestycji; wydatki na ochronę środowiska, edukację i promocję oraz negatywnie wpływające na rozwój, tj. wysokość deficytu budżetowego; zadłużenie gminy; świadczenia socjalne gminy i zmiana liczby bezrobotnych.