Ogłoszenie Szkoła Dychów

 Ogłoszenie, Oświata

Uczniowie klas V i VI Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie – Wiktoria Majewska, Witold Buchingier, Mateusz Kaczanowski, Norbert Kowalski i Daniel Pepliński -w roku szkolnym 2013/2014 biorą udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym AKTYWNI DLA KLIMATU.  Jest on częścią kampanii edukacyjnej  pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach podjętych zadań, uczestnicy zgłębią wiedzę na temat klimatu, poznają formy ochrony klimatu, podejmą własne działania w tej dziedzinie. Ponadto nauczą się różnych form współpracy ze społecznością szkolną i lokalną oraz poznają zasady przeprowadzania akcji społeczno – promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie.

 Do pierwszego etapu konkursu „Aktywni dla klimatu” przystąpiło 473 zespoły. W tym: 161 szkół podstawowych, 186 gimnazjów oraz 126 szkół ponadgimnazjalnych.

Ekozespół  zaprezentował się w Urzędzie Gminy na spotkaniu z Wójtem Gminy panem Markiem Babul oraz Radą Gminy Bobrowice. Przeprowadził ankietę wśród mieszkańców wsi na temat oszczędzania energii. Przed uczniami jeszcze wykonanie mapy ekologicznej gminy- ostatniego zadania pierwszego etapu projektu „Aktywni dla klimatu”.

Share Button