Pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków w Dychowie!

 Ogłoszenie

W dniu 7 września 2020r. Gmina Bobrowice reprezentowana przez Wójta Gminy Bobrowice Wojciecha Wąchałę i Skarbnik Gminy Mirosławę Fleszar podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Mariusza Herbuta  umowę pożyczki na finansowanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie. Udzielona pożyczka to ponad 2.940.000zł. Gmina planuje skorzystać z możliwości umorzenia części przyznanej kwoty w wysokości do 30%.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca tj. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „Hossa” Zenon Hoduń i Henryk Sójka sp.j. z Sulechowa zakończył roboty budowlane. W maju 2021r. dokonano odbioru końcowego.

Dzięki inwestycji przez kolejne lata możliwy jest odbiór ścieków od mieszkańców Bobrowic i Dychowa, a także ścieków dowożonych z pozostałych miejscowości. Efektem wykonanych prac jest poprawa jakości oczyszczania ścieków, co przyczynia się do ochrony środowiska, a w szczególności wpływa pozytywnie na poprawę stanu wód rzeki Bóbr, a dalej rzeki Odry.

Zadanie jest finansowane ze środków NFOŚiGW

udostępnionych WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki

oraz budżetu Gminy Bobrowice.

Moja Okolica

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

sytuacja w jakiej się teraz znajdujemy ukazuje jak ważne jest budowanie silnych więzi społecznych, wzajemne wsparcie sąsiedzkie i dostęp do rzetelnych informacji.

Z myślą o tym, wdrażamy dedykowaną aplikację, która będzie w stanie zapewnić wspomniane wyżej funkcje, a do tego stanie się narzędziem ułatwiającym wszystkim funkcjonowanie w naszej gminie.

Aplikacja Moja Okolica została zbudowana z myślą o pogłębianiu relacji pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną, a także w celu wparcia lokalnych działań biznesowych i komunikacyjnych.

Dysponując tą aplikacją, zawsze będziecie Państwo na bieżąco z najważniejszymi informacjami pochodzącymi z jednostek gminnych takich jak: szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, urząd gminy, itp.

Dodatkowo będziecie mogli zamieścić informacje o prowadzonej działalności i oferowanych produktach, a w zaistniałej trudnej sytuacji oferować i otrzymywać pomoc od społeczności lokalnej. Aplikacja pozwoli także na stworzenie strefy bezpieczeństwa dla naszych najbliższych, których opieka wymaga pełniejszego nadzoru.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi funkcjonalnościami aplikacji i jej instalacji.

WSZYSTKIE OFEROWANE FUNKCJONALNOŚCI I KORZYSTANIE Z USŁUG JEST NIEODPŁATNE

https://mojaokolica.com/

Aplikację można pobrać z Google Play oraz AppStore

POZNAJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI APLIKACJI MOJA OKOLICA

„Lubuski Biznes ma POWER”

 Ogłoszenie

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”
Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej, obejmujący nabór:
Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5
rozpocznie się w dniu 17.05.2021 o godz. 8:00, a zakończy w dniu 04.06.2021 o godz. 16:00.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra, czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00
oraz w Filii Biura Projektu: Angelika Sznabel Akapit, ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary, czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30
lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres: Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary
lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.
Zgodnie z § 7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 531 477 970, +48 533 496 716 oraz adresem e-mail: power@akapit.edu.pl
Dokumenty Rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronach:
www.opzl.pl www.akapit.edu.pl/power

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 17 maja (poniedziałek) 2021 r. Urząd Gminy Bobrowice będzie nieczynny. Dzień 17 maja 2021 roku został, zarządzeniem Nr KU/8/ 21 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 13 maja 2021 r., wprowadzony dla pracowników Urzędu Gminy Bobrowice jako dzień wolny od pracy w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

 Ogłoszenie

Od 1 czerwca 2021 roku cudzoziemcy mogą występować do urzędów o nadanie PESEL do celów podatkowych.

Zachęcamy do opublikowania poniższego komunikatu na Państwa stronie internetowej, portalach społecznościowych itp.                                                     

https://www.gov.pl/web/kas/od-1-czerwca-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych