Pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków w Dychowie!

 Ogłoszenie

W dniu 7 września 2020r. Gmina Bobrowice reprezentowana przez Wójta Gminy Bobrowice Wojciecha Wąchałę i Skarbnik Gminy Mirosławę Fleszar podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Mariusza Herbuta  umowę pożyczki na finansowanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie. Udzielona pożyczka to ponad 2.940.000zł. Gmina planuje skorzystać z możliwości umorzenia części przyznanej kwoty w wysokości do 30%.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca tj. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „Hossa” Zenon Hoduń i Henryk Sójka sp.j. z Sulechowa zakończył roboty budowlane. W maju 2021r. dokonano odbioru końcowego.

Dzięki inwestycji przez kolejne lata możliwy jest odbiór ścieków od mieszkańców Bobrowic i Dychowa, a także ścieków dowożonych z pozostałych miejscowości. Efektem wykonanych prac jest poprawa jakości oczyszczania ścieków, co przyczynia się do ochrony środowiska, a w szczególności wpływa pozytywnie na poprawę stanu wód rzeki Bóbr, a dalej rzeki Odry.

Zadanie jest finansowane ze środków NFOŚiGW

udostępnionych WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki

oraz budżetu Gminy Bobrowice.

Share Button