„MOJA WODA”- SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA !

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej i papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Termin naboru: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:

Sekretariat: 68 419 69 00

Infolinia: 68 419 69 49

Urząd Gminy w Bobrowicach 68 391 92 15

Share Button