Czyste Powietrze

 Ogłoszenie

Od 1 czerwca 2021r. na terenie Gminy Bobrowice działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy i działa w godzinach 8-15.

Kontakt telefoniczny pod numerem 68 3913225.

Zadaniami punktu konsultacyjno – informacyjnego są :

– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,

– dostęp do stanowiska komputerowego,

– udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie,

– wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiary oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji możliwe są po uprzednim umówieniu się telefonicznym,

– przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych,

– pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo na stronie Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze

Przydatne linki:

– kalkulator dotacji  Kalkulator dotacji – Program Czyste Powietrze

– kalkulator grubości ocieplenia Kalkulator grubości izolacji (kape.gov.pl)

– lista zielonych urządzeń Lista ZUM (ios.edu.pl)

dane o wdrażaniu programu – stan na 30.09.2022 r.
GminaLiczba złożonych wniosków [szt.]Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
Bobrowice847944757 722,10  

dane o wdrażaniu programu – stan na 30.12.2022 r.

GminaLiczba złożonych wniosków [szt.]Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
Bobrowice938448860 673,95  

dane o wdrażaniu programu – stan na 31.03.2023 r.

GminaLiczba złożonych wniosków [szt.]Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
Bobrowice1019351887 880,67  
dane o wdrażaniu programu – stan na 30.06.2023 r.
GminaLiczba złożonych wniosków [szt.]Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
Bobrowice1059953956 890,67  
dane o wdrażaniu programu – stan na 29.09.2023 r.

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze stan na 31.12.2023

GminaLiczba złożonych wniosków [szt.]Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
Bobrowice112106591 105 816,95
GminaLiczba złożonych wniosków [szt.]Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
Bobrowice123113601 118 337,93 zł
Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze _stan na 31.03.2024

Granty PPGR – komputery trafiły do beneficjentów ostatecznych

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice – Wojciech Wąchała podpisał 68 umów darowizny w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Obecnie trwa przekazanie sprzętu dla beneficjentów programu, w ramach którego  zakupiono 53 laptopy, 12 komputerów stacjonarnych oraz 3 tablety o łącznej wartości 160.904,71 zł.

Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację obowiązków szkolnych przez uczniów w naszej gminie.

Komunikat ZUS

 Ogłoszenie

Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm,
czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).

Węgiel

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice przystępuje  do sprzedaży węgla, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Urzędzie Gminy Bobrowice do dnia 18.11.2022 r.

Formularze wniosków dostępne są TUTAJ