Granty PPGR – komputery trafiły do beneficjentów ostatecznych

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice – Wojciech Wąchała podpisał 68 umów darowizny w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Obecnie trwa przekazanie sprzętu dla beneficjentów programu, w ramach którego  zakupiono 53 laptopy, 12 komputerów stacjonarnych oraz 3 tablety o łącznej wartości 160.904,71 zł.

Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację obowiązków szkolnych przez uczniów w naszej gminie.

Share Button