Jasełka

 Ogłoszenie

W dniu 18 grudnia 2014r. w Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach odbyły się Jasełka, na które zostali zaproszeni rodzice dzieci oraz Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy Bobrowice. Zgodnie z tradycją, dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, a także aniołów, pastuszków i trzech króli, wszyscy w pięknych szatach. Całe przedstawienie odbyło się w miłej atmosferze
i przeplatane było wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek. Na koniec Wójt – Marek Babul złożył wszystkim życzenia świąteczne, a dzieciom w podziękowaniu za piękny występ rozdano słodkie upominki. Czytaj dalej…

Życzenia Świąteczne

 Ogłoszenie

k,Mjk2NTA5NTMsNDYyODAwOTI=,f,choinkaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom  Gminy Bobrowice najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Życzę Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Bobrowice

Marek Babul i Mariola Szajek

Podaruj sobie zdrowie na święta

 Ogłoszenie

Podaruj sobie zdrowie na święta
Rak to nie wyrok. Bardzo ważna w walce z chorobą jest profilaktyka. Nie zaniedbujmy jej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku podaruj sobie ten bezcenny dar, jakim jest zdrowie. Zrób badania profilaktyczne i miej pewność.
Polska należy do grupy krajów europejskich o średniej zachorowalności na nowotwory, ale umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest dość wysoka i jest najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych, którzy zachorowali w Polsce w latach 2000-2002 wynosiły 38,8% dla mężczyzn i 48,3% dla kobiet i były niższe niż w większości krajów europejskich, co wskazuje na nadal niedostateczną skuteczność zwalczania zagrożeń związanych z nowotworami pod względem zapobiegania, wczesnego rozpoznawania i leczenia.
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy jest realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu wieloletniego programu „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz.U.05.143.1200).

Zasadniczym celem Programu jest wykonanie masowych badań cytologicznych u Polek między 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Wg raportu SIMP (System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki), roczna populacja kobiet w wieku 25-59 lat, które mogą wykonać badanie cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wynosi (na 1 listopada 2014) 9 904 004.

Bezpośrednio ma to doprowadzić do obniżenia zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy w Polsce, o ok. 50% proc. do roku 2015, czyli do poziomu przodujących krajów Unii Europejskiej
Charakterystyka epidemiologicznych wskaźników oraz nadal niezadowalające rokowanie kobiet z rozpoznaniem złośliwych nowotworów uzasadniają dalsze działania w celu poprawy sytuacji. Niezbędne jest zwiększenie świadomości zdrowotnej kobiet w zakresie znajomości czynników ryzyka zachorowań oraz możliwości działań zapobiegawczych (badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy).
Mamy nadzieję, iż nasz apel przyczyni się do wzrostu świadomości kobiet dot. konieczności wykonywania regularnych badań cytologicznych, a przez to uczyni ich życie bezpieczniejszym. Nie osiągniemy tego celu, bez świadomości profilaktyki zdrowotnej, którą należy nieustannie przekazywać kolejnym pokoleniom.
Nie czekaj. Zrób badania już teraz, przeżyj święta i wejdź w Nowy Rok ze świadomością, że zrobiłaś dla siebie coś bardzo ważnego.
Lista adresów gabinetów wykonujących cytologię BEZPŁATNIE w ramach programu Ministerstwa Zdrowia dostępna na stronie: http://wok-lubuski.pl/news/view/50.html

Sesje Rady Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

W dniu 1 grudnia odbyła się pierwsza zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze sesja nowej Rady Gminy Bobrowice kadencji 2014-2018, na której wybrani przez mieszkańców radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru przewodniczącej i zastępcy przewodniczącego rady. Skład Rady przedstawia się następująco: Mariola Szajek (Przewodnicząca Rady Gminy), Andrzej Grudziński (Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy), Marcin Murawa, Hieronim Nowak, Antoni Piekarski, Anna Hałupka, Iwona Szajek, Paulina Sołtysiak, Anna Kasperowicz, Bogna Litwin, Przemysław Karczewski, Stanisław Nadolny, Justyna Waszkiewicz, Kamil Koronka, Tomasz Borowiak.

Przewodnicząca Rady Gminy dyżuruje w Urzędzie Gminy w poniedziałki od godziny 14.00 do 16.00.
W dniu 8 grudnia odbyła się zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze sesja Rady Gminy Bobrowice, na której wybrany przez mieszkańców na Wójta Gminy Bobrowice Marek Babul złożył ślubowanie. Na sesji ustalono także składy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej.