Sesje Rady Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

W dniu 1 grudnia odbyła się pierwsza zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze sesja nowej Rady Gminy Bobrowice kadencji 2014-2018, na której wybrani przez mieszkańców radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru przewodniczącej i zastępcy przewodniczącego rady. Skład Rady przedstawia się następująco: Mariola Szajek (Przewodnicząca Rady Gminy), Andrzej Grudziński (Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy), Marcin Murawa, Hieronim Nowak, Antoni Piekarski, Anna Hałupka, Iwona Szajek, Paulina Sołtysiak, Anna Kasperowicz, Bogna Litwin, Przemysław Karczewski, Stanisław Nadolny, Justyna Waszkiewicz, Kamil Koronka, Tomasz Borowiak.

Przewodnicząca Rady Gminy dyżuruje w Urzędzie Gminy w poniedziałki od godziny 14.00 do 16.00.
W dniu 8 grudnia odbyła się zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze sesja Rady Gminy Bobrowice, na której wybrany przez mieszkańców na Wójta Gminy Bobrowice Marek Babul złożył ślubowanie. Na sesji ustalono także składy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej.

Share Button