ZIMOWISKO 2023

 Ogłoszenie

Lubuska izba Rolnicza ogłasza nabór na zimowisko, które odbędzie się w dniach  w czasie ferii w 2023 r. w terminie od 04.02.2023 r. do 10.02.2023 r. w Zakopanem-Kościelisku w Ośrodku Rewita.

Będzie to 7-dniowy wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2007 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów (w okresie jakim jest organizowane zimowisko) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę – konieczne jest zaświadczenie z KRUS.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł (siedemset  złotych) i należy jej dokonać do dnia 5.01.2023 r. po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnika zimowiska do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej przy ul. Kożuchowskiej 15 A w Zielonej Górze,  tel. 68 324 62 62, 512 111 428 – osoba prowadząca nabór: Aneta Jędrzejko.

Wpłaty na rachunek bankowy:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa

BNP Paribas S.A. nr 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710,  z dopiskiem: cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu

Ważne: wszelkie dokumenty podpisuje rodzic/opiekun, na którego wystawione jest zaświadczenie z KRUS!

Dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu proszę dostarczyć w terminie do 13 stycznia 2023 r. na adres:

Lubuska Izba Rolnicza, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra

Do pobrania:

Dokumenty obligatoryjne (do wypełnienia i dostarczenia do siedziby LIR w Zielonej Górze):

  1. zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające ubezpieczenie w KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych – na zaświadczeniu muszą znaleźć  się informacje jak  w załączonym wzorze
  2. karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu
  3. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez FSUSR
  4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez KRIR
  5. regulamin zimowiska 2023

Dokumenty dodatkowe:

  1. w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;
  2. w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców  opisu wyjaśniającego ten fakt >> wzór oświadczenia
  3. w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć oświadczenie dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania >> wzór oświadczenia

Pozostałe dokumenty do zapoznania się:

Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2023 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika. 

Życzenia

 Ogłoszenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom  Gminy Bobrowice najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Życzę Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Życzy Wójt Gminy Bobrowice wraz z Pracownikami

Węgiel za 2000 zł dla mieszkańców gminy Bobrowice.

 Ogłoszenie


Szanowni Mieszkańcy!

Rozpoczynamy sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł dla mieszkańców gminy Bobrowice.

Pierwszy transport węgla odebraliśmy dzisiaj ze Szczecina i już zgłosiliśmy zapotrzebowanie na kolejne transporty.

❗❗❗Urzędnik skontaktuje się z Państwem TELEFONICZNIE i zaprosi Państwa do Urzędu celem dokonania wpłaty i odbioru potwierdzenia zapłaty uprawniającego do odbioru węgla. Najszybszym sposobem będzie zapłata w kasie Urzędu Gminy ❗❗❗
Osoby płacące przelewem internetowym, na poczcie, w banku, dostaną kwit uprawniający do odbioru węgla dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym gminy.

Ważne❗❗❗Proszę nie dzwonić do Urzędu…nic to nie przyspieszy.
To my zadzwonimy do Państwa wg kolejności zgłoszonych wniosków i dostępności węgla. Aktualnie mamy prawie 180 zgłoszonych gospodarstw.
Istnieje możliwość umówienia transportu zamówionego węgla z Dychowa do Państwa domów.

Ze składem ustaliliśmy jedną stawkę; 50 zł – od kursu (nie od tony) bez względu na odległość do gospodarstwa domowego na terenie gminy Bobrowice. Ważne❗❗❗Rozliczenie za transport kupujący dokonuje bezpośrednio podczas odbioru w sposób umówiony z Zakładem Wielobranżowym Egaj w Dychowie.

Zakup węgla tylko dla osób, które złożyły w UG wniosek o zakup preferencyjny i są uprawnione do jego zakupu w zadeklarowanej ilości.

xr:d:DAFPZiFp6js:3,j:38343128185,t:22101814

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

 Ogłoszenie

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974