Sołectwa

Wykaz sołectw,
sołtysi i liczba ludności
Sołectwo
Miejscowość
Sołtys
Ludność
stan na
31.12.15r.
Bobrowice
Bobrowice
Jakub Leśko
895
Młyniec – gajówka
0
Dychów
Dychów
Janina Łukaszewicz
644
Prądocinek-przysiółek
71
Bronków
Bronków
Olga Kucharczyk
302
Kołatka – przysiółek
13
Bronkówek- leśniczówka
2
Kukadło
Kukadło
Jolanta Plekan
43
Lubnica – osada
0
Brzezinka
Arkadiusz Brzeski
51
Wełmice
Tomasz Borowiak
219
Janiszowice
Arkadiusz Duziak
138
Strużka
Łukasz Kamerduła
116
Przychów
Krzysztof Trzmiel
117
Dachów
Małgorzata Biel
105
Chromów
Stanisław Nadolny
105
Barłogi
Monika Zając
70
Dęby
Krystyna Kilian
86
Żarków
Stefania Rykowska
81
Chojnowo
Iwona Szajek
64
Tarnawa Krośnieńska
Mirosław Kozyra
44
Razem
3.166
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy.
Statuty poszczególnych sołectw można pobrać w zakładce Rada Gminy – uchwały Rady Gminy.