Sołectwa

Wykaz sołectw,
sołtysi i liczba ludności
Sołectwo
Miejscowość
Sołtys
Ludność
stan na
31.12.18r.
Bobrowice
Bobrowice
Jakub Leśko
878
Młyniec – gajówka
0
Dychów
Dychów
Janina Łukaszewicz
648
Prądocinek-przysiółek
69
Bronków
Bronków
Olga Kucharczyk
308
Kołatka – przysiółek
13
Bronkówek- leśniczówka
2
Kukadło
Kukadło
Jolanta Plekan
35
Lubnica – osada
0
Brzezinka
Arkadiusz Brzeski 48
Wełmice
Anna Dubicka
221
Janiszowice
Arkadiusz Duziak
126
Strużka
Łukasz Kamerduła
106
Przychów
Kamil Koronka
117
Dachów
Małgorzata Biel
104
Chromów
Katarzyna Pędzioch
110
Barłogi
Monika Zając 69
Dęby
Krystyna Kilian
89
Żarków
Agnieszka Gil
72
Chojnowo
Iwona Szajek
55
Tarnawa Krośnieńska
Mirosław Kozyra
41
Razem
3.111
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy.
Statuty poszczególnych sołectw można pobrać w zakładce Rada Gminy – uchwały Rady Gminy.