Kursy Językowe

 Ogłoszenie

7 wrzesnia godz.16.30
W świetlicy wiejskiej w Bobrowicach odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie kursów językowych,komputerowych i zajęć dodatkowych dla dzieci….

Konferencja „Nowe Otwarcie 2021-2027”

 Ogłoszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji adresowanej do wszystkich beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO 2020.

Podczas konferencji pn. „Nowe Otwarcie 2021-2027”   omówione zostaną zmiany Programu RPO 2020 – Lubuskie 2020, związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r. a także tematyka nowego unijnego budżetu.

Konferencja odbędzie się 6 września 2018 r., w godzinach 11:00 – 13:30, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50, ze specjalnym udziałem Christophera Todda, Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Dożynki 2018

 Ogłoszenie

W dniu 18 sierpnia 2018 r. jak co roku w Bobrowicach świętowaliśmy Gminne Dożynki. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji wszystkich rolników. Tegorocznymi starostami dożynek byli Państwo Agnieszka i Jan Kołodziej.

Do konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy zgłoszono 8 wieńców, wyniki przedstawiały się następująco:

Kategoria wieniec tradycyjny:

Miejsce I – Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”

Miejsce II – Sołectwo Barłogi

Kategoria wieniec współczesny:

Miejsce I – Sołectwo Bobrowice

Miejsce II – Anna i Adam Kwiatkowscy

Miejsce III – „Lejdimen”

Miejsce IV – Sołectwo Chojnowo

Miejsce V – Anetta Ziętara

Miejsce VI – Sołectwo Janiszowice

Nagrodami były atrakcyjne bony pieniężne, a zwycięzcy będą reprezentować naszą Gminę w konkursie wieńców dożynkowych na Dożynkach Powiatowych w Czarnowie w dniu 25 sierpnia 2018 r.

W tym roku na scenie gościliśmy zespoły: „Modry Len”, „Nietkowianki” oraz „Artes Ensemble”, a zabawę do białego rana prowadził Dj Diablo.

Serdeczne podziękowania za pomoc przy dekoracji imprezy dla: Pawła Nisio, Tomasza Taradaja, Arkadiusza Duziaka, Małgorzaty Łukaszewicz, Agnieszki i Jana Kołodziej oraz innym niewymienionym osobom.

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej

 Ogłoszenie

Dnia 18-08-2018r Fundacja „ZŁOTOWIANKA”, UL. WIDOKOWA 1, 77-400 ZŁOTÓW na podstawie zgłoszenia MAC nr 2015/1306/OR nr pozwolenia nadanego przez fundację „ZŁOTOWIANKA”: 333/2015/1306/OR przeprowadziła zbiórkę publiczną.  Zbiórka do puszek kwestarskich przeprowadzona była na terenie Dożynek Gminnych w Bobrowicach. Celem zbiórki było ” leczenie i rehabilitacja Huberta Kramarz”. Zebrane środki do puszek kwestarskich wyniosły 9014,57 ( dziewięć tysięcy czternaście złotych 57/100). Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za bezinteresowną pomoc małemu Hubertowi.

MPI w Bobrowicach

 Ogłoszenie

MPI w Bobrowicach – 05.09.2018 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje w dniu 5 września 2018 r. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

 

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

 

Konsultacje odbędą się w środę 5 września 2018 r.:

  • w godz. od 9:00 do 11:30 w Urzędzie Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Mobilnym Punkcie Informacyjnym prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego do 4 września 2018 r.

Mobilny Punkt Informacyjny w Bobrowicach: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=282568

 

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

  1. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3

tel. 68 4565-535, -499, -488, -480, -454.

e-mail: infoue@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIE

 Ogłoszenie

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bobrowice  pok. nr 11. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2018 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udzielne są w Urzędzie Gminy Bobrowice pokój nr 11.