UWAGA!

 Ogłoszenie

UWAGA! NA PODSTAWIE DECYZJI RZĄDU CMENTARZE BĘDĄ NIECZYNNE W DNIACHOD 31. PAŹDZIERNIKADO 02. LISTOPADA 2020

Zawody

 Ogłoszenie

Rolnicy, przed Wami szansa, aby wygrać piłki dla naszych szkół.

Wygra gmina, w której najwięcej rolników samodzielnie spisze się przez Internet!

Nie masz komputera lub Internetu? Przyjdź do Urzędu Gminy w Bobrowicach.

Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

 Ogłoszenie

Jeśli masz objawy infekcji m.in.: gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność lub straciłeś węch lub smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), nie idź do pracy,  pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ.

Adres POZ możesz sprawdzić na stronie: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ.

Jeżeli lekarz POZ skieruje Cię na test, zawiadom pracodawcę. Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie.

Badanie możesz wykonać w punkcie, w którym zostanie Ci pobrany wymaz z nosogardła. Listę punktów znajdziesz pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Jeśli nie możesz samodzielnie dojechać do punktu mobilnego, poinformuj lekarza – zleci w systemie, aby przyjechała do ciebie karetka wymazowa.

Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji, służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla Twojego lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta (instrukcję założenia konta znajdziesz tutaj https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Lekarz POZ poinformuje Cię o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, skontaktuj się z przychodnią, w której zlecono Ci badanie.

Jeśli robiłeś badanie komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni to nie wychodź z domu. Umów telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu czy też twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostaniesz skierowany do szpitala. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium.

Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, to przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli jesteś osobą pracującą powinieneś otrzymać również zwolnienie lekarskie.

Po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę:

  1. zostaniesz poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio kontaktowałeś się – Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie  dochodzenie epidemiologiczne,
  2. możesz zostać poproszony o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania.

Jeśli potrzebujesz kontaktu do stacji sanitarno – epidemiologicznej zadzwoń na infolinię: +48 22 25 00 115.

Na osoby, z którymi miałeś kontakt może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt). Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. Natomiast w każdym przypadku odbywania przez Ciebie izolacji w domu, kwarantanną zostaną objęte osoby, które z Tobą zamieszkują – jeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Konieczne jest zainstalowanie aplikacji „Kwarantanna domowa” – aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play, po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu.

Po 10 dniach, jeżeli nie masz objawów, zostajesz automatycznie zwolniony z  izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymują się – poinformuj lekarza. Lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu wobec Ciebie.

Przestrzegaj zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbaj, aby przestrzegały ich osoby, które z tobą mieszkają i są skierowane do izolacji (w przypadku wyniku dodatniego) lub kwarantanny (w przypadku bliskiego kontaktu z osobą dodatnią).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym, zadzwoń na numer 999 lub 112, poinformuj o tym, że jesteś na izolacji domowej lub kwarantannie.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 30 października 2020r. na załączonym formularzu.
Termin rozpoczęcia konsultacji  23 październik 2020r.
Termin zakończenia konsultacji  30 październik 2020r.
                                     Wójt Gminy Bobrowice
                                  /-/ Wojciech Wąchała

ZAŁĄCZNIKI

Projekt Programu

Formularz

Informacja

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuję, że Ewidencja Ludności czynna jest od godziny 9:00 do 13:00 w pozostałych godzinach po uprzednim ustaleniu telefonicznym 68-391-92-22.

Ewidencja Działalności Gospodarczej Nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach informuje,
że w dniu 19.10.2020 r. od godz. 800 do 1300 zaplanowane są prace konserwacyjne
w Stacji Uzdatniania Wody w Dychowie.
W związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Konkurs

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice

Ogłasza konkurs

na opracowanie logo i hasła promocyjnego

Gminy Bobrowice

Prace konkursowe należy składać do dnia 23 listopada 2020r. do godz. 16.00.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo Gminy Bobrowice ( znaku identyfikacji wizualnej gminy) oraz hasła gminy,

które będą przeznaczone do celów promocyjnych gminy.

Projekt logo i hasła gminy powinny budzić pozytywne skojarzenia

 oraz podkreślać charakter i specyfikę gminy.

Konkurs ma charakter otwarty

i skierowany jest do osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych wyrażona na karcie zgłoszenia.

Prace mogą być składane tylko indywidualnie.

Ocena prac konkursowych:

Kategoria I : Projekt graficzny logo – Nagroda 2.000zł !

Kategoria II : Projekt graficzny hasła – Nagroda 2.000zł !

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w regulaminie zamieszczonym na stronie www.bobrowice.pl

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Karta zgłoszeniowa dla osoby dorosłej.
  3. Karta zgłoszeniowa dla osoby niepełnoletniej.
  4. Oświadczenie o przeniesieniu praw.

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.10.2020 r. (piątek) KASA Urzędu Gminy w Bobrowicach będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.