Konkurs

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice

Ogłasza konkurs

na opracowanie logo i hasła promocyjnego

Gminy Bobrowice

Prace konkursowe należy składać do dnia 23 listopada 2020r. do godz. 16.00.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo Gminy Bobrowice ( znaku identyfikacji wizualnej gminy) oraz hasła gminy,

które będą przeznaczone do celów promocyjnych gminy.

Projekt logo i hasła gminy powinny budzić pozytywne skojarzenia

 oraz podkreślać charakter i specyfikę gminy.

Konkurs ma charakter otwarty

i skierowany jest do osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych wyrażona na karcie zgłoszenia.

Prace mogą być składane tylko indywidualnie.

Ocena prac konkursowych:

Kategoria I : Projekt graficzny logo – Nagroda 2.000zł !

Kategoria II : Projekt graficzny hasła – Nagroda 2.000zł !

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w regulaminie zamieszczonym na stronie www.bobrowice.pl

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Karta zgłoszeniowa dla osoby dorosłej.
  3. Karta zgłoszeniowa dla osoby niepełnoletniej.
  4. Oświadczenie o przeniesieniu praw.

Share Button