Informacja z konkursu

 Ogłoszenie

Wynik konkursu na HASŁO Gminy Bobrowice!

Gmina Bobrowice informuje, że w konkursie na Hasło Gminy Bobrowice zwyciężyło hasło:

Gmina Bobrowice – z natury inspiruje.

Autorem hasła jest Pani Irena Szymczak.

Gratulujemy!

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że 24 grudnia br. Urząd będzie nieczynny – wolne za sobotę 26 grudnia.

Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś wiedzieć!

 Ogłoszenie

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo
ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.

Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków trzymanych
na rachunkach w bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach. To instytucja, której głównym zadaniem
jest dbanie o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG
są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów i obowiązują do określonej kwoty. Jakiej?

BFG gwarantuje środki do 100 tys. euro w złotych

Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do równowartości 100 000 euro
w złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie – BFG wypłaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków.

Czytaj dalej…

Głosowanie na HASŁO Gminy Bobrowice!

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice zaprasza do udziału w głosowaniu na najlepsze Hasło Gminy Bobrowice.

Głosować można na facebooku do dnia 17.12.2020r. do godz. 14.00.

Zgodnie z regulaminem konkursu na Facebooku zostały zamieszczone 3 prace  wybrane przez komisję konkursową.

Praca, która otrzyma największą liczbę pozytywnych reakcji użytkowników „Lubię to” uzyska dodatkowo 10 pkt.

Organizator konkursu informuje, że konkurs na LOGO Gminy Bobrowice nie został rozstrzygnięty.

https://www.facebook.com/Gmina-Bobrowice-221577004677062

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt zmiany aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 10 grudnia 2020r. na załączonym formularzu.
Termin rozpoczęcia konsultacji  3 grudnia 2020r.
Termin zakończenia konsultacji  10 grudnia 2020r.

Projekt zmiany programu

Formularz