Alert

 Ogłoszenie

Drodzy mieszkańcy!

Przypominamy, że w aplikacji Moja Okolica możecie znaleźć najważniejsze informacje w tym alerty zarówno pogodowe, jak i hydrologiczne. Ostrzeżenia o braku dostawy prądu czy wody również znajdziecie w Mojej Okolicy. Każdy alert jest wysyłany z PUSHEM, więc zachęcamy do ustawienia powiadomień, tak by otrzymywać wiadomość od razu po publikacji.

Warto być na bieżąco z alertami szczególnie podczas wakacji, gdy pogoda nie raz może nas jeszcze zaskoczyć.

Pobierzcie aplikację już teraz z Sklepu Play lub AppStore!

Więcej szczegółów: https://www.mojaokolica.pl/blog-pl/alert

Informacja

 Ogłoszenie

URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA 23.08.2021   DO DNIA  3.09.2021 KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice dołączyła do grona gmin,  na terenie których powstała sieć czujników jakości powietrza. Czujniki zamontowane zostały w 2 lokalizacjach rozproszonych po całej gminie.

Czujniki mają za zadanie mierzyć aktualny poziom zapylenia pyłami PM1, PM2.5, PM10, ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza. Dzięki czytelnym infografikom mieszkańcy na bieżąco sprawdzą stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły.

Pamiętajmy jednak, że prezentowane dane pomiarowe mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny.

Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji dotyczących oceny jakości powietrza sporządzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze oraz odwiedzenie strony  internetowej  www.naszepowietrze.pl  

Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonychPM1, PM2,5 oraz PM10 – w aplikacji można sprawdzić aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji. Ponadto pozwala na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub GIOŚ.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zakup i montaż czujników to część długofalowych działań władz zmierzających do zachowania czystości powietrza w naszej gminie.

Zróbmy wszystko, aby nasze czujniki przez okrągły rok świeciły tylko na zielono!

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 Ogłoszenie

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony). Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

LISTA DOSTEPNA TUTAJ