Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice dołączyła do grona gmin,  na terenie których powstała sieć czujników jakości powietrza. Czujniki zamontowane zostały w 2 lokalizacjach rozproszonych po całej gminie.

Czujniki mają za zadanie mierzyć aktualny poziom zapylenia pyłami PM1, PM2.5, PM10, ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza. Dzięki czytelnym infografikom mieszkańcy na bieżąco sprawdzą stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły.

Pamiętajmy jednak, że prezentowane dane pomiarowe mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny.

Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji dotyczących oceny jakości powietrza sporządzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze oraz odwiedzenie strony  internetowej  www.naszepowietrze.pl  

Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonychPM1, PM2,5 oraz PM10 – w aplikacji można sprawdzić aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji. Ponadto pozwala na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub GIOŚ.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zakup i montaż czujników to część długofalowych działań władz zmierzających do zachowania czystości powietrza w naszej gminie.

Zróbmy wszystko, aby nasze czujniki przez okrągły rok świeciły tylko na zielono!

Share Button