Wójt Gminy Bobrowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2018.

 Ogłoszenie

Ogłoszenie dostępne jest na stronie Bip Gminy Bobrowice

dostępne tutaj

 

Share Button