Ogłoszenie Fundacja Dar Oze tworzy wnioski o uzyskanie

 Ogłoszenie

85% dofinansowania na:
1. Instalacje fotowoltaiczne.
2. Siłownie wiatrowe.
3. Produkcję energii elektrycznej z biomasy.
Dofinansowanie skierowane jest dla:
1. Przedsiębiorców
2. Rolników prowadzących działalność gospodarczą.
3. Grup producentów rolnych.
4. Gmin.
Uwaga dobra wiadomość !
Urząd Marszałkowski zmienia regulamin dla działania 3.1 gospodarka
niskoemisyjna, dlatego zlecenia od powyższych Interesantów przyjmujemy do
30.10.2018
Dofinansowanie od 30% do 90% jest możliwe do uzyskania również
dla klientów indywidualnych na :
1. Instalacje fotowoltaiczne
2. Gruntowe pompy ciepła
3. Pompy ciepła w technologii powietrze woda
4. Ocieplenie budynków jednorodzinnych.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na
ekologiczne inwestycje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
Kontakt; Fundacja Dar Oze
info@fundacjadaroze.pl
Strona internetowa: daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306
Asystenci;
Piotr Wawrowski : 575 887 401
piotr.wawrowski@fundacjadaroze.pl
Katarzyna Kotowicz
katarzyna.kotowicz@fundacjadaroze.pl
Do usłyszenia do zobaczenia

ROLNIKU – UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY

 Ogłoszenie

ROLNIKU – UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE
NA TERENIE SWOJEJ GMINY
Jesteśmy grupą osób, która tematem konopi zajmuje się już od ładnych paru lat
i wychodząc na przeciw oczekiwaniom rolników i nowoczesnemu podejściu do tematu chcemy
zawiązywać współprace z osobami, które chciałyby podjąć się uprawy w 2019 roku na swej ziemi
konopi przemysłowych ( Cannabis Sativa L ) tzn. zawierające mniej niż 0,2 % substancji
psychoaktywnych o okresie wegetacji dostosowanym do polskich warunków klimatycznoglebowych,
które przy zastosowaniu prawidłowej agrotechniki, zapewniają uzyskanie wysokich i
stabilnych plonów przy niewielkim nakładzie pracy oraz czasu.
Dodatkowymi zaletami są iż uprawa konopi nie wymaga oprysków a osoby decydujące się na
uprawę mają 100 % pewności co do odbioru powstałych płodów rolnych.
Realizujemy usługę kompleksowo !
Zaczynając od procesu kontraktacji (złożenia stosownych dokumentów w urzędzie gminy),
ubezpieczenie zaakontraktowanej uprawy a dystrybucję materiału siewnego oraz specjalistycznego
sprzętu uprawowego wraz z obsługą zbioru aż do momentu skupu powstałego w ten sposób
surowca ( nasion, słomy, włókna ). Dodatkowo każdy z naszych partnerów może liczyć u Nas na
wsparcie z zakresu wiedzy teoretycznej, dotacji unijnych jak i aspektu prawnego.
! Skladanie wniosków na uprawę do 30 listopada 2018 roku !
Zapraszamy do kontaktu:
732 755 100
biuro@skupkonopi.pl
!!! Uprawę konopi włóknistych w Polsce reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (DZ.U. z 2012r., poz.124) !!!