OPŁATY

 Ogłoszenie

 ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OD 01.02.2023r.!!!

 Zgromadzenie MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” na podstawie § 2 uchwały nr 1/2023 z dnia 16.01.2023r. w sprawie wyboru metody oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, zawiadamia o zmianie wysokości opłaty.

Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od 01.02.2023r. wynosi 39,00 zł od osoby za każdy miesiąc.

Zniżka za kompostownie bioodpadów od 01.02.2023r. wynosi 5,00 zł (liczona od nieruchomości za miesiąc). 

HARMONOGRAM

Rekrutacja

 Ogłoszenie

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2023/2024, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała  Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których  Gmina Bobrowice jest organem prowadzącymtreść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 8/23 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 20 stycznia 2023 r. – treść zarządzenia PDF

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 9/23 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 20 stycznia 2023 r. – treść zarządzenia PDF

Komunikacja autobusowa w czasie ferii zimowych

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że w trakcie ferii szkolnych:
– od dnia 30.01-3.02.23r. będzie kursował autobus PKS – odjazd z Wełmic o godz. 9.00 przez Dęby, Dachów, Barłogi do szkoły w Bobrowicach (powrót o godz. 12.30)
– od 30.01-10.01.23r. – autobus Aviator -kursy według rozkładu jazdy (uczniowie szkół podstawowych z Bobrowic i Dychowa oraz uczniowie szkół średnich z Krosna Odrz. przejazd bezpłatny na podstawie legitymacji szkolnej)

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

 Ogłoszenie

Wraz z nowym rokiem 2023, w Świebodzinie, w województwie lubuskim, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji „Pomost” rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia i Testów (w skrócie OWiT), finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.

Na działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie PFRON przeznaczył dotychczas 557 455,50 zł, a całość wsparcia wyniesie ponad 1 milion złotych (dokładnie 1 085 399,00 zł).

OWiT w Świebodzinie oferuje bezpłatnie niepełnosprawnym mieszkańcom województwa lubuskiego:

  • udostępnianie sprzętu asystującego w życiu codziennym osób niepełnosprawnych,
  • konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością,
  • porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację,
  • instruktaż dotyczący możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

 Skontaktuj się z OWIT w Świebodzinie!

Telefonicznie i mailowo: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00

Bezpośrednio w siedzibie OWiT: poniedziałek-czwartek od 15.00 do 18.00

Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Okrężna 3

Telefon kontaktowy: 690 357 002

e-mail: owit@naszpomost.pl

strona internetowa: www.naszpomost.pl

facebook: Lubuski OWiT Świebodzin

OtwartY konkurs ofert

 Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOBROWICE Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2023

więcej informacji TUTAJ

Urząd KNF – zaproszenie na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”

 Ogłoszenie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,
w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Program webinara

Kolonoskopia

 Ogłoszenie

zapraszamy na badanie:
• wszystkie osoby w wieku 50– 65 lat
bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny.
• osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
• osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.
• osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.

Pomysł na projekt – Ankieta

 Ogłoszenie

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże w opracowaniu Strategii rozwoju ponadlokalnego Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Partnerstwo Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, zawiązane w ramach współpracy prowadzonej w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus, współtworzą:

•             Powiat Krośnieński

•             Gmina Gubin o statusie miejskim

•             Gmina Krosno Odrzańskie

•             Gmina Bobrowice

•             Gmina Bytnica

•             Gmina Dąbie

•             Gmina Gubin o statusie wiejskim

•             Gmina Maszewo

Dla tego obszar jest przygotowywana Strategia rozwoju ponadlokalnego, mająca  określać najważniejsze kierunki działań do podjęcia na tym obszarze w najbliższych latach. Zależy nam na jak największym uspołecznieniu procesu tworzenia strategii.

Dziś chcemy poznać Wasze POMYSŁY, które staną się inspiracją do wypracowania gotowych projektów strategicznych, mających najlepiej oddziaływać na całe Partnerstwo i mogących przynieść najlepsze skutki.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie zajmie około 5-10 min. Czekamy na Wasze pomysły do 31.01.2023 r. pod tym adresem: https://forms.office.com/e/WXizh5YZrr