Rekrutacja

 Ogłoszenie

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.
Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2022/2023, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.
Kryteria rekrutacji:
• do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym – treść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.
Zarządzenie Nr 5/22 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 25 stycznia 2022 r. – treść zarządzenia PDF
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.
Zarządzenie Nr 4/22 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 25 stycznia 2022 r. – treść zarządzenia PDF

Share Button