Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”.

Rodzaj zadania: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tytuł zadania publicznego: „Dary jesieni – spotkanie z tradycją i kulturą”.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie  od 13 października 2022r. do 20 października 2022r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

                                                                                               Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

Oferta

Formularz

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 15 października 2021r. na załączonym formularzu.

Termin rozpoczęcia konsultacji  8 październik 2021r.

Termin zakończenia konsultacji  15 październik 2021r.

                                                                                               Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                 /-/ Wojciech Wąchała

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2023rok

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Moja Okolica

 Ogłoszenie

MOJA OKOLICA – jedna aplikacja, wiele korzyści

Szanowni mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy.

Na terenie Gminy została uruchomiona aplikacja Moja Okolica.

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna i dostępna do pobrania w App Store i Google Play.

Od dzisiaj każda ważna wiadomość czy wydarzenie będzie dostępne z poziomu aplikacji Moja Okolica.

Szczegóły dostępnych usług poniżej.

Zapraszamy!

Linki do App Store i Google Play:

https://apps.apple.com/pl/app/moja-okolica/id1504473115

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojaokolica&hl=pl&gl=US

KOMUNIKACJA (WIADOMOŚCI)

Wybieraj nadawców lokalnych wiadomości i otrzymuj powiadomienia push. Wystarczy subskrypcja wybranej wizytówki. Poznaj nadawców krajowych. Otrzymuj ważne i wiarygodne informacje.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Sprawdzaj nadchodzące wydarzenia w Twojej okolicy i ustawiaj przypomnienia w swoim kalendarzu. Od teraz nie przeoczysz już żadnego wydarzenia.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Sprawdź najbliższe zaplanowane wywozy śmieci w twojej okolicy. Kalendarz odbioru odpadów udostępnia wskazówki dot. prawidłowej segregacji oraz automatyczne powiadomienia o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. Wystarczy wybrać adres a aplikacja przypomni dzień wcześniej jakie frakcje będą odbierane.

ZDROWIE – BEZPIECZEŃSTWO

Nawiguj do najbliższych placówek pomocy medycznej oraz otwartych aptek. Znajdź najbliższy defibrylator. Wszystkie informacje są prezentowane względem Twojej lokalizacji.

Określaj strefy bezpiecznego poruszania się Twoich podopiecznych. Zapewnij ochronę swojemu dziecku. Określ obszar. Każde wejście/wyjście wygeneruje dla Ciebie powiadomienie.

RYNEK

Publikuj ogłoszenia i zachęcaj do swoich produktów lub usług.  Przeszukuj bazę ogłoszeń z Twojej okolicy i nie trać czasu ani pieniędzy na przesyłki. Lokalna tablica ogłoszeniowa w Twoim telefonie. 

USŁUGI

Dla Mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą wykorzystywać Moją okolicę do promocji swoich usług. Mieszkańcom ułatwi szybkie znalezienie poszukiwanych produktów i usług w najbliższym sąsiedztwie a przedsiębiorcom dotarcie do lokalnej społeczności.