Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”.

Rodzaj zadania: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tytuł zadania publicznego: „Dary jesieni – spotkanie z tradycją i kulturą”.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie  od 13 października 2022r. do 20 października 2022r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

                                                                                               Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

Oferta

Formularz

Share Button