Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet  „Bronkowianki”. Rodzaj zadania: turystyka i krajoznawstwo.

Tytuł zadania publicznego: „Spotkanie z kulturą i sztuką”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie  od 6 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

Uproszczona Oferta

Share Button