Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 19 listopada (piątek) 2021 r. Urząd Gminy Bobrowice będzie czynny do godziny 13:00.

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 12 listopada (piątek) 2021 r. Urząd Gminy Bobrowice będzie nieczynny.

11 listopada

 Ogłoszenie

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 r. i zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej w dniu 22 lipca 1945 r. Przywrócono je ustawą w 1989 r. 11 listopada 1918 r. to także data zakończenia I wojny światowej

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Centrum Aktywnego Seniora Gminy Bobrowice. Rodzaj zadania: wspieranie aktywizacji osób starszych.

Tytuł zadania publicznego: „Seniorzy-Seniorom”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 5 listopada 2021r. do 12 listopada 2021r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

OFERTA