500+ w Bobrowicach

 Ogłoszenie, Ośrodek Pomocy Społecznej

„500 bus” w Bobrowicach

        W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+”  specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.  Informacji na temat Programu będą udzielać między innymi Wojewoda oraz Wicewojewoda.

Wizyta w Bobrowicach nastąpi 5 maja (czwartek) br. od godz. 12.00-14.00.   500bus ustawi się przy pomniku.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.

Gmina Bobrowice poszukuję Instruktora ds. remontowo-budowlanych

 Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Bobrowice w ramach realizacji zadania pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji   Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na:

Instruktora  ds. remontowo-budowlanych

Wymagania:

-umiejętność wykonywania wszelkich prac budowlanych, w szczególności:  szpachlowanie, wymiana okien, montaż drzwi, kładzenie glazury itp,

– posiadanie daru przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia innym ( w zakresie wykonywania w./w prac)

– umiejętność kierowania grupą ( 6 osób)

Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu tych prac.

Praca będzie wykonywana  na umowę zlecenie od dnia  01.04.2015r do dnia 30 września 2015r.

Dokumenty aplikacyjne  należy składać do dnia  05.03.2015r  w siedzibie Urzędy  Gminy Bobrowice 131, pokój nr  5
W przypadku aplikacji przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

                                                                                       Koordynatorzy Programu
Jolanta  Szuplak
Milena  Karczewska

Ogłoszenie zajęć komputerowych

 Ogłoszenie, Ośrodek Pomocy Społecznej

Bez tytułu

 

 

OGŁOSZENIE :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt:” Program aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Bobrowice „,
1/ Poszukuje osoby, która będzie zatrudniona na umowę zlecenie , w celu przeprowadzenia zajęć . z 14 osobowa grupą
( w ilości 3 dni x 8 godzin)
Osoba powinna posiadać wiedzę wszechstronną informatyczną , oraz umiejętność przekazania tej wiedzy grupie.
Osoby chętne , powinny zgłaszać się telefonicznie bądź osobiście do Kierownika Projektu : Jolanta Szuplak , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie 68 3913290. Oferty można składać również droga pocztowa lub mailową. Adres : Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, mail: ops@bobrowice.pl
W ofercie wymagana kwota stawki za godzinę zajęć (brutto)
Mile widziana praca na stanowisku informatyka , doświadczenie w prowadzeniu warsztatów komputerowych.
Zgłoszenie aktualne do dnia 30. 09.2014r do godziny 14.00

Kierownik Projektu
Jolanta Szuplak