Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Ogłoszenie, Ośrodek Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bobrowicach w ramach realizacji projektu  Program Operacyjny  Kapitał Ludzki  pt: ”Program aktywizacji bezrobotnych  i nieaktywnych zawodowo
w gminie Bobrowice„

Ogłasza nabór:

1/  na Doradcę Zawodowego

Doradca zawodowy- zatrudnienie na umowę zlecenie , w celu prowadzenia warsztatów  w w/w projekcie.
Wymagane wykształcenie – wyższe kierunkowe

2/ na  Kosmetyczkę

Wykonanie usług kosmetycznych / jakie usługi – do uzgodnienia/ dla 14 uczestników projektu

3/ na dietetyka lub pielęgniarkę  w celu prowadzenia  warsztatów na temat” Zdrowe odżywianie”  w ramach umowy zlecenia.

4/ na psychologa

Psycholog – zatrudnienie na umowę zlecenie , w celu prowadzenia warsztatów w/w projekcie.
Wymagane wykształcenie – wyższe kierunkowe.

Doświadczenie  pracy w projektach unijnych , mile widziane.

Wszystkie zajęcia powinny być prowadzone w godzinach od 7.00 do godziny 15.00, w dni robocze, zatem niezbędna jest dyspozycyjność w w/w godzinach.

Oferta na każde stanowisko powinna zawierać cenę brutto za wykonywanie warsztatów za godzinę. Przy naborze będzie brana pod uwagę cena oraz doświadczenie w tego typu zajęciach.

Ogłoszenie aktualne do dnia 31.marca 2014 do godziny 14.00, po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane.

                                                                                                       Kierownik Projektu

                                                                                                           Jolanta Szuplak

Share Button