Nabór na trenerów

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice w ramach realizacji zadania pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na:

– psychologa (zajęcia indywidualne i grupowe)
Wymagania: wykształcenie wyższe – kierunkowe
– pedagoga (zajęcia grupowe)
Wymagania: wykształcenie wyższe- kierunkowe
– terapeuta uzależnień (zajęcia indywidualne i grupowe)
Wymagania: wykształcenie wyższe- kierunkowe

Zajęcia będą przeprowadzane w godzinach pracy tut. Urzędu tj. w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godz. 07:00 do 15:00.
Dokładny termin i godziny zajęć określają koordynatorzy programu.
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, należy składać do dnia 27.06.2014 r.  w siedzibie Urzędy  Gminy Bobrowice 131, pokój nr  4
W przypadku aplikacji przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Koordynatorzy Programu
Jolanta  Szuplak
Milena  Karczewska

Share Button