Konkurs na dostawę obiadów

 Ogłoszenie

Konkurs na dostawę obiadów

Gmina Bobrowice w ramach realizacji zadania pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za obiad jednodaniowy
Przedmiot Zamówienia obejmuje:
– przygotowanie obiadu jednodaniowego / cena dotyczy jednego obiadu w zestawie porcja mięsa, surówki i ziemniaki lub pochodne/
– przywóz do miejscowości Bobrowice 131 i podanie obiadu.
– minimalna ilość obiadów przywożona jednorazowo wynosi : 6 zestawów
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
termin realizacji – wg indywidualnych harmonogramów dostarczanych co najmniej trzy dni przed zajęciami w terminie od miesiąca czerwca 2014 r. do grudnia 2014 r.
Kryteria wyboru oferty:
Cena – 100%
Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice 131 , pokój nr 4
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Koordynatorzy  Programu
Jolanta Szuplak
Milena Karczewska

Share Button