Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bobrowicach w ramach realizacji projektu  Program Operacyjny  Kapitał Ludzki  pt:” Program aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w Gminie Bobrowice

Ogłasza nabór na:

1/ Pedagoga

Zatrudnienie na umowę zlecenie  w celu prowadzenia zajęć oraz warsztatów pedagogicznych

W zależności od potrzeb, w terminie od miesiąca czerwca do grudnia 2014r.

Wymagane wykształcenie w zawodzie.

 

W ofertach  proszę określić koszt 1 godziny   –  brutto

Oferty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach, Bobrowice 131, pokój nr 5. Oferty można składać również drogą pocztową lub mailową. Adres : Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, mail: ops@bobrowice.pl

Zgłoszenie aktualne do dnia 30 maja 2014r, do godziny 14.00.

 

Kierownik Projektu

Jolanta Szuplak

 

Share Button