Informacja

 Ogłoszenie

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
oraz sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie PFRON

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Znajdziesz tu limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy
w kosztach zakupu.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Preferowaną formą składania wniosków jest forma elektroniczna.

Złożenie wniosku przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/, jest szybsze i mniej czasochłonne oraz pozwala na uniknięcie kolejek, które wiążą się z wizytą w urzędzie.

Aby złożyć wniosek w SOW należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail.

Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim.

Skontaktuj się z właściwym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

1. PCPR w Gorzowie Wlkp.: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, tel. 95 733 04 60 e-mail: pcpr@powiatgorzowski.pl

2. GCPR w Gorzowie Wlkp.: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42, tel. 95 715 13 65 e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl

3. PCPR w Krośnie Odrzańskim: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 B, tel. 68 383 02 05;
e-mail: sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl

4. PCPR w Międzyrzeczu: 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 742 84 71 e-mail: sekretariat@pcprmiedzyrzecz.pl

5. PCPR w Nowej Soli: 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1A, tel. 68 457 43 34 e-mail:
pcpr@powiat-nowosolski.pl

6. PCPR w Słubicach: 69-100 Słubice, ul. Sienkiewicza 28, tel. 95 758 21 40 e-mail: pcpr@powiatslubicki.pl

7. PCPR w Drezdenku: 66-530 Drezdenko, ul. Kościuszki 31, tel.  95 763 70 42 e-mail: sekretariat.pcpr@pcprdrezdenko.pl

8. PCPR w Sulęcinie: 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 49, tel. 95 755 07 53 e-mail: pcpr@pcprsulecin.pl

9. PCPR w Świebodzinie: 66-200 Świebodzin, ul. Żaków 3, tel. 68 475 53 52 e-mail: biuro@pcpr.swiebodzin.pl

10. PCPR we Wschowie: 67-400 Wschowa, Plac Kosynierów 1 C, tel. 65 540 17 59 e-mail: pcprwschowa@o2.pl

11. PCPR w Zielonej Górze: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5, tel. 68 452 75 52 e-mail: sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl

12. MOPS w Zielonej Górze: ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, tel. 68 411 51 17, e-mail: biuro@mops.zgora.pl

13. PCPR w Żaganiu: 68-100 Żagań, ul. Śląska 1, tel. 68 477 77 71, e-mail: sekretariat@pcpr.zagan.pl

14. PCPR w Żarach: 68-200 Żary, ul. Artylerzystów 6, tel. 68 363 06 84, e-mail: pcpr@pcprzary.pl

Informacja

 Ogłoszenie

Informujemy, że 2 maja 2023 r. Urząd Gminy w Bobrowicach będzie nieczynny.

„Trenuj jak żołnierz”

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Odpowiedzią na ogromne zainteresowanie ze strony społeczeństwa na kwestie związane z obronnością i bezpieczeństwem, jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie nowy ochotniczy projekt pod hasłem „Trenuj jak żołnierz”.  Jest to rozszerzona wersja popularnego jednodniowego projektu „Trenuj z wojskiem”, z którego skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy obywateli. Najnowsza propozycja, wzorem poprzedniej zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne, otwarte, nastawione na dobre doświadczenia i maksymalnie praktyczne, zaś jej hasłem przewodnim jest „Budowanie trwałego potencjału rezerw osobowych”.

Całość szkolenia „Trenuj jak żołnierz” przewidziane zostało na 16 dni, które będzie prowadzone w elastycznej, dwuetapowej formule:

– Etap zapoznawczo-organizacyjny: trwający 2 dni i mający na celu zapoznanie z funkcjonowaniem jednostki wojskowej oraz przekazanie informacji dotyczącej przebiegu II etapu szkolenia.

– Etap szkoleniowy: trwający 14 dni w formie skoszarowanej, w czasie którego będzie prowadzona nauka m.in. posługiwania się bronią i strzelania, wojskowej taktyki, zakładania maski przeciwgazowej, walki wręcz i musztry. Nie zabraknie również kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w czasie alarmów czy terenoznawstwa z podstawami survivalu. Wiedza będzie przekazywana przez bardzo doświadczonych instruktorów w przystępny  i zrozumiały dla każdego sposób.  Zwieńczeniem tego etapu będzie złożenie przysięgi wojskowej i wcieleniem do rezerwy pasywnej.

W czasie trwania szkolenia, każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie i wyposażenie. Organizator nas czas trwania projektu zapewnia również ubezpieczenie i zabezpieczenie medyczne.

Uczestnictwo w projekcie przewidziane jest dla pełnoletnich osób, które nie złożyły dotychczas przysięgi wojskowej. Kolejnym warunkiem jest legitymowanie się wyłącznie obywatelstwem polskim oraz brak poważnych problemów zdrowotnych.

Dodatkowo, za udział w 14 dniowym etapie szkoleniowym przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 130 zł dziennie, co sumarycznie daje kwotę 1820 złotych które zasilą konta wszystkich uczestników projektu.

W woj. lubuskim, szkolenie „Trenuj jak żołnierz” realizowane będzie:

-13 i 14 maja oraz od 6 do 19 sierpnia w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, oraz

-6 i 7 maja oraz od 16 do 29 lipca w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Zapisy, oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są:

-na stronie trenujjakzolnierz.wp.mil.pl

-pod numerami telefonów 261 674 252 (17WBZ) i 696 081 588 (34BKPanc)

-pod adresami email: t.dzik@ron.mil.pl (17WBZ) oraz a.domaszewicz@ron.mil.pl (34BKPanc)

-na stronach internetowych i social mediach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i 34 Brygady Kawalerii Pancernej.

Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, i o tym kto będzie mógł wziąć udział w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie i pomocy w jego rozpropagowaniu.

Z poważaniem,

wyk. por. Mateusz BUDYNEK (tel. 261 648 316)

Święto Chrztu Polski

 Ogłoszenie

14 kwietnia 966 r. to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny.

Sejm RP, ustawą z dnia 22 lutego 2019 r., ustanowił Święto Chrztu Polski. Ma ono na celu „podkreślenie wagi tego wydarzenia, jego kluczowego znaczenia dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.

W związku z dzisiejszą rocznicą zostały wywieszone biało-czerwone flagi. Zachęcamy do tego również naszych mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy !

 Ogłoszenie

Zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem strategicznym dla gminy Bobrowice „Strategia Rozwoju Gminy Bobrowice 2023-2030”

Spotkanie będzie okazją do podzielenia się  spostrzeżeniami w zakresie przyszłego rozwoju gminy jej kluczowych atutów oraz  problemów. Chcemy Państwa zaprosić do dyskusji nt. rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego.

W dniu 24   kwietnia  odbędzie się otwarte spotkanie  –  warsztaty diagnostyczno-strategiczne w ramach opracowania niniejszej strategii w godzinach 15-17 w siedzibie GOKiS w Bobrowicach   

Serdecznie Zapraszamy!

PSZOK

 Ogłoszenie

Uprzejmie informuję Państwa, że w dniu 14.04.2023r. (tj. piątek) PSZOK Dychów będzie nieczynny