„Trenuj jak żołnierz”

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Odpowiedzią na ogromne zainteresowanie ze strony społeczeństwa na kwestie związane z obronnością i bezpieczeństwem, jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie nowy ochotniczy projekt pod hasłem „Trenuj jak żołnierz”.  Jest to rozszerzona wersja popularnego jednodniowego projektu „Trenuj z wojskiem”, z którego skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy obywateli. Najnowsza propozycja, wzorem poprzedniej zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne, otwarte, nastawione na dobre doświadczenia i maksymalnie praktyczne, zaś jej hasłem przewodnim jest „Budowanie trwałego potencjału rezerw osobowych”.

Całość szkolenia „Trenuj jak żołnierz” przewidziane zostało na 16 dni, które będzie prowadzone w elastycznej, dwuetapowej formule:

– Etap zapoznawczo-organizacyjny: trwający 2 dni i mający na celu zapoznanie z funkcjonowaniem jednostki wojskowej oraz przekazanie informacji dotyczącej przebiegu II etapu szkolenia.

– Etap szkoleniowy: trwający 14 dni w formie skoszarowanej, w czasie którego będzie prowadzona nauka m.in. posługiwania się bronią i strzelania, wojskowej taktyki, zakładania maski przeciwgazowej, walki wręcz i musztry. Nie zabraknie również kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w czasie alarmów czy terenoznawstwa z podstawami survivalu. Wiedza będzie przekazywana przez bardzo doświadczonych instruktorów w przystępny  i zrozumiały dla każdego sposób.  Zwieńczeniem tego etapu będzie złożenie przysięgi wojskowej i wcieleniem do rezerwy pasywnej.

W czasie trwania szkolenia, każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie i wyposażenie. Organizator nas czas trwania projektu zapewnia również ubezpieczenie i zabezpieczenie medyczne.

Uczestnictwo w projekcie przewidziane jest dla pełnoletnich osób, które nie złożyły dotychczas przysięgi wojskowej. Kolejnym warunkiem jest legitymowanie się wyłącznie obywatelstwem polskim oraz brak poważnych problemów zdrowotnych.

Dodatkowo, za udział w 14 dniowym etapie szkoleniowym przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 130 zł dziennie, co sumarycznie daje kwotę 1820 złotych które zasilą konta wszystkich uczestników projektu.

W woj. lubuskim, szkolenie „Trenuj jak żołnierz” realizowane będzie:

-13 i 14 maja oraz od 6 do 19 sierpnia w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, oraz

-6 i 7 maja oraz od 16 do 29 lipca w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Zapisy, oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są:

-na stronie trenujjakzolnierz.wp.mil.pl

-pod numerami telefonów 261 674 252 (17WBZ) i 696 081 588 (34BKPanc)

-pod adresami email: t.dzik@ron.mil.pl (17WBZ) oraz a.domaszewicz@ron.mil.pl (34BKPanc)

-na stronach internetowych i social mediach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i 34 Brygady Kawalerii Pancernej.

Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, i o tym kto będzie mógł wziąć udział w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie i pomocy w jego rozpropagowaniu.

Z poważaniem,

wyk. por. Mateusz BUDYNEK (tel. 261 648 316)

Share Button